9.8. Erosiona

9.8.1. Panoràmica

Figura 17.190. S'està aplicant un exemple per al filtre Erosiona

S'està aplicant un exemple per al filtre Erosiona

Imatge original

S'està aplicant un exemple per al filtre Erosiona

S'ha aplicat el filtre «Erosiona»


Aquest filtre amplia i realça les zones fosques de la capa activa o selecció.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighboring pixels (3×3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big «pixel», composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

In this image, the studied pixel has a red border and the studied 3×3 matrix has a green border. Thus when the pixel marked with «I» is inside the green border, the studied pixel turns to black.

Una àrea fosca més gran es dilatarà en un píxel en totes les direccions:

El filtre s'ha aplicat 2 cops.

En les imatges més complexes, les àrees fosques s'amplien i es reforcen, amb un efecte de pixelació irregular. Aquí, el filtre es va aplicar 3 vegades:

Per descomptat, si el fons és més fosc que el primer pla, cobrirà tota la imatge.

9.8.2. Activating the Filter

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresGenèricErosiona.

9.8.3. Exemples

Figura 17.191. Erosiona el text

Erosiona el text