4. CÒPIES EN GRANS QUANTITATS

Si publiqueu còpies impreses del document (o còpies en suports que tinguin normalment cobertes impreses) que sobrepassin la quantitat de 100, i la nota de llicència del Document exigeix textos de coberta, ha d'incloure les còpies amb cobertes que portin de manera clara i llegible tots aquests textos de coberta: textos de coberta davantera en la coberta davantera i textos de coberta posterior en la coberta posterior. Ambdues cobertes han d'identificar-vos de manera clara i llegible com a editor d'aquestes còpies. La coberta davantera ha de mostrar el títol complet amb totes les paraules igualment prominents i visibles. A més, podeu afegir un altre material en les cobertes. Les còpies amb canvis limitats a les cobertes, sempre que conservin el títol del Document i satisfacin aquestes condicions, poden considerar-se com a còpies literals.

Si els textos requerits per a qualsevol de les cobertes són massa densos per a encabir-los de manera que quedin llegibles, cal que poseu els primers (tants com sigui raonablement possible) en la coberta real, i la resta en pàgines adjacents.

Si publiqueu o distribuïu còpies opaques del document la quantitat del qual excedeixi les 100, heu d'incloure una còpia transparent, que pugui ser llegida per una màquina, amb cada còpia opaca, o bé mostrar, en cada còpia opaca, una adreça de xarxa on qualsevol usuari tingui accés per mitjà de protocols públics i estandarditzats a una còpia transparent del document complet, sense material addicional. Si feu ús de la darrera opció, haureu de prendre les mesures necessàries, quan comenceu la distribució de les còpies opaques en quantitat, per a assegurar que aquesta còpia transparent romandrà accessible en el lloc establert almenys un any després de l'última vegada que distribuïu una còpia opaca d'aquesta edició al públic (directament o a través dels vostres agents o distribuïdors).

Se sol·licita, encara que no és requisit, que us poseu en contacte amb els autors del Document abans de redistribuir un gran nombre de còpies, per a donar-los l'oportunitat de proporcionar-vos una versió actualitzada del Document.