4. OMFATTANDE KOPIERING

Om du publicerar tryckta kopior (eller kopior i medier som normalt har tryckta omslag) av dokumentet, i en upplaga överstigande 100 exemplar, och dokumentets licensmeddelande kräver omslagstexter, så måste du förse kopiorna med omslag som, klart och tydligt, visar alla omslagstexter: framsidestexter på framsidan och baksidestexter på baksidan. Båda omslagen måste klart och tydligt identifiera dig som utgivare av dessa kopior. Framsidan måste presentera dokumentets hela titel, med alla ord i titeln lika framträdande och synliga. Du äger lägga till ytterligare stoff på omslagen. Kopiering med förändringar gjorda bara på omslaget, så länge som de bevarar dokumentets titel och i övrigt uppfyller dessa krav kan anses vara ordagrann kopiering i andra avseenden.

Om de obligatoriska texterna för något omslag är för omfattande för att rymmas i läsbart skick skall du placera de första (så många som får plats) på det egentliga omslaget, och fortsätta med resten på de direkt intilliggande sidorna.

Om du publicerar opaka kopior av dokumentet i upplagor om mer än 100, måste du antingen bifoga en maskinläsbar transparent kopia med varje opak kopia, eller ange i eller med varje opak kopia en nätverksadress som är tillgänglig för den allmänna nätverksanvändande massan där man, med öppet standardiserade protokoll, kan ladda ner en komplett transparent kopia av dokumentet, utan extra material. Om du väljer det senare alternativet, måste du vidta skäliga åtgärder, när du börjar sprida opaka kopior i kvantitet, för att denna transparenta kopia skall förbli tillgänglig på angivna platsen till åtminstone ett år efter den sista gången du spred en opak kopia (direkt eller via ombud eller återförsäljare) av den utgåvan till allmänheten.

Det är önskvärt, men inte ett krav, att du kontaktar författarna till dokumentet i god tid innan du sprider något större antal kopior, för att ge dem en chans att förse dig med en uppdaterad version av dokumentet.