3.5. Retalla

L'ordre Retalla elimina el contingut de la selecció de la imatge i la guarda al porta-retalls, de manera que es pot enganxar posteriorment fent servir les ordres «Enganxa», «Enganxa a» o «Enganxa com a imatge nova». Si no hi ha res seleccionat, es retalla tota la capa. Les àrees el contingut de les quals s'ha retallat es queden transparents, si la capa té un canal alfa, o bé s'omplen amb el color de fons de la capa.

[Nota] Nota

L'ordre Retalla només funciona en la capa activa actual. Qualsevol de les capes superiors o inferiors s'ignoren.

3.5.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through EditCut,

  • o utilitzant la drecera de teclat Ctrl+X.