3.5. Αποκοπή

Η εντολή Αποκοπή διαγράφει τα περιεχόμενα των επιλογών εικόνας και τα αποθηκεύει στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορούν να επικολληθούν αργότερα χρησιμοποιώντας τις εντολές «Επικόλληση», «Επικόλληση εντός» ή «Επικόλληση ως νέα εικόνα». Εάν δεν υπάρχει επιλογή, όλη η τρέχουσα στρώση αποκόπτεται. Οι περιοχές των οποίων τα περιεχόμενα αποκόπτονται αφήνονται διαφανείς, εάν η στρώση έχει κανάλι άλφα, ή αλλιώς γεμίζονται με το χρώμα παρασκηνίου της στρώσης.

[Σημείωση] Σημείωση

Η εντολή Αποκοπή δουλεύει μόνο στην τρέχουσα ενεργή στρώση. Οποιεσδήποτε στρώσεις πάνω ή κάτω από την ενεργή στρώση αγνοούνται.

3.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through EditCut,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+X.