3.6. Copia

L'ordre Copia fa una còpia de la selecció actual i la guarda al porta-retalls. La informació es pot recuperar usant les ordres Enganxa, Enganxa dins, or Enganxa com a imatge nova. Si no hi ha res seleccionat, es copia tota la capa. L'ordre «Copia» només funciona en la capa activa actual. Qualsevol de les capes superiors o inferiors s'ignoren.

3.6.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through EditCopy,

  • utilitzant la drecera de teclat Ctrl+C.