3.2. Desfés

Si heu fet canvis de dibuix o d'edició a la imatge i no els voleu mantenir, l'ordre Desfés us permet desfer-ne l'últim canvi i tornar la imatge a l'estat anterior. Podeu desfer així gairebé tot el que feu en una imatge (a excepció dels scripts, que desactiven aquesta funció). Podeu executar l'ordre diverses vegades, depenent del nombre de nivells de desfés configurats a la pàgina Recursos del sistema del diàleg de Preferències. Vegeu la secció Desfer per a més informació sobre les funcions tan complexes del «Desfés» del GIMP.

Una versió alternativa de Desfer és «Desfer fort», que salta els canvis en la visibilitat de les capes, etc. Aquesta ordre es pot executar utilitzant la tecla drecera Ctrl+Maj+Z.

Aquelles operacions que «desfeu» no es perden immediatament: podeu recuperar-les utilitzant l'ordre Refés de seguida. Si feu, però, una altra operació, haureu perdut irreversiblement la capacitat de «refer».

3.2.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaDesfés,

  • o utilitzant la drecera de teclat Ctrl+Z,

  • o fent clic a l'estat que vulgueu al diàleg de l'Historial de desfer.