2.2. Nova…

Amb el diàleg «Crea imatge nova», podeu crear una imatge nova buida i establir-ne les propietats. La imatge es mostra en una finestra d'imatge nova. Podeu tenir més d'una imatge en la pantalla al mateix temps.

2.2.1. Activar l'ordre

 • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal FitxerNou... ,

 • o amb la drecera de teclat Ctrl+N.

2.2.2. Opcions bàsiques

Figura 16.3. El diàleg «Crea una imatge nova»

El diàleg «Crea una imatge nova»

Plantilla

Figura 16.4. El diàleg «Plantilla»

El diàleg «Plantilla»

En comptes d'introduir tots els valors a mà, podeu seleccionar alguns grups de valors predefinits d'un menú de plantilles. Aquestes representen tipus d'imatges que es fan servir comunament. Les plantilles defineixen valors per a la mida, la resolució, els comentaris, etc. Si utilitzeu un cert tipus d'imatge sovint, podeu crear una plantilla nova, mitjançant el diàleg Plantilles.

Mida de la imatge

Ací podeu establir l'amplada i l'alçada de la imatge nova. Les unitats predeterminades són els píxels, però podeu triar una unitat diferent si ho preferiu, emprant el menú adjunt. Si ho feu, tingueu en compte que la mida del píxel resultant queda determinada per la resolució X i Y (que podeu canviar en les Opcions avançades), seleccionant «Punt per punt» en el menú Visualitza.

Si no hi ha una imatge oberta, la imatge «Nova» s'obre en una finestra d'imatge buida, amb la mida predeterminada que hàgiu indicat. Si obriu una imatge «Nova» quan n'hi ha una altra oberta, llavors s'obre en una altra finestra, amb la mateixa mida que la primera imatge.

Botons de vertical/horitzontal

Hi ha dos botons que canvien entre el mode vertical i el mode horitzontal. El que fan en realitat és intercanviar els valors d'alçada i amplada (si aquests valors són el mateix, aquests botons estan desactivats). Si les resolucions X i Y no són les mateixes (cosa que podeu establir en les opcions avançades), llavors aquests valors també s'intercanvien. En la part dreta del diàleg, es mostra la mida de la imatge, la resolució de la pantalla i l'espai de color.

2.2.3. Opcions avançades

Figura 16.5. Diàleg Imatge nova (opcions avançades)

Diàleg Imatge nova (opcions avançades)

Les Opcions avançades són d'interès per als usuaris amb més experiència en el GIMP. Podeu mostrar aquestes opcions fent clic en el petit triangle que hi ha a la vora inferior del diàleg. Tingueu en compte que haureu de desplaçar-vos cap avall per a veure totes les opcions disponibles.

Resolució X i Y

Els valors en els camps de Resolució X i de Resolució Y estan relacionats principalment amb la impressió: no afecten la mida de la imatge en píxels, però poden determinar-ne la mida física quan s'imprimeixi. Els valors de resolució X i Y poden determinar la manera en què els píxels es tradueixen a altres unitats de mesura, com ara mil·límetres o polzades.

[Suggeriment] Suggeriment

Si voleu mostrar la imatge en la pantalla amb les dimensions correctes, seleccioneu VisualitzaPunt per punt. Establiu un factor d'ampliació del 100% per a veure la imatge en la mida real. El calibratge de la mida de la pantalla es fa normalment quan s'instal·la el GIMP, però si la imatge no es mostra en la mida correcta, podeu ajustar els paràmetres en el GIMP. Podeu fer-ho en el diàleg de Preferències.

Espai de color

Podeu crear la imatge nova en diferents modes de color, sigui com una imatge RGB sigui com una imatge en escala de grisos.

Color RGB

La imatge es crea en el sistema de color vermell, verd i blau (RGB), que és el que fa servir el vostre monitor o la vostra pantalla de televisió.

Escala de grisos

La imatge es crea en blanc i negre, amb diversos tons de gris. A part dels vostres interessos creatius, aquest tipus d'imatges poden ser necessàries per a alguns connectors. De totes maneres, el GIMP permet canviar una imatge RGB a escala de grisos, si voleu.

No podeu crear una imatge indexada directament des d'aquest menú, però per descomptat podeu convertir la imatge al mode indexat després d'haver-la creada. Per a fer-ho, feu servir l'ordre ImatgeModeIndexat.

Precisió

Aquesta opció permet definir la codificació emprada per a emmagatzemar la informació dels píxels. Per a més detalls, consulteu la secció Codificació d'imatges.

Hi ha cinc opcions disponibles:

 • Enter de 8 bits

 • Enter de 16 bits

 • Enter de 32 bits

 • Coma flotant de 16 bits

 • Coma flotant de 32 bits

Si us pregunteu quina és la diferència entre un enter i la coma flotant (a la zona de gràfics): si teniu una imatge amb precisió d'enter de 16 bits per canal, llavors teniu 65.536 gradacions de diferents tons de color vermell, verd i blau, tots es trepitgen per igual entre ells (distància igual de color). Si ho teniu en una coma flotant, llavors no hi ha passos d'amplitud iguals, això és perquè pugueu distribuir els valors de possibles colors en intervals seleccionats. Per exemple: si sabeu que teniu una imatge molt fosca amb moltes gradacions de color vermell fosc, llavors us beneficiaríeu de la coma flotant, ja que podeu disminuir la importància dels tons més brillants i obtenir la major part dels detalls de color només dels vermells més foscos.

Figura 16.6. Exemple de precisió

Exemple de precisió

La imatge esquerra és de 8 bits, la dreta és de 32 bits. Podeu veure que hi ha colors molt més disponibles entre les transicions de color a la imatge correcta.


Gamma

Ací podeu triar la codificació del canal per a la imatge. Les opcions són llum no lineal i llum lineal. Per a la precisió de l'enter de 8 bits, el valor predeterminat és no lineal, i per a la precisió del coma flotant de 32 bits és llum lineal. Per a més informació, vegeu quines opcions de precisió heu de triar.

Perfil de color

Ací podeu triar un perfil de color per a la imatge. Per defecte és el perfil de color estàndard del GIMP basat en Espai de color, Precisió, i Gamma. Si preferiu utilitzar un perfil de color diferent, podeu seleccionar un fitxer de perfil de color ICC des d'una ubicació de l'ordinador triant Selecciona el perfil de color des del disc....

Soft proofing color profile

Podeu adjuntar un perfil de color CMYK a la imatge amb aquesta opció. Aquest perfil s'utilitzarà per a crear una pantalla de prova suau de la imatge quan l'opció Colors de prova estigui activada en el menú Visualitza. Igual que amb el perfil de color, si preferiu utilitzar un perfil de color diferent, podeu seleccionar un fitxer de perfil de color ICC des d'una ubicació de l'ordinador escollint Selecciona el perfil de color des del disc....

Intenció de renderització de prova suau

Aquesta opció permet seleccionar la intenció de renderització que s'utilitzarà per convertir els colors de la imatge amb prova suau al vostre dispositiu de visualització quan VisualitzacióGestió del colorProva de colors està habilitat. Els quatre intents són «Perceptiu», «Colorimètric relatiu», «Saturació» i «Colorimètric absolut». Consulteu Secció 6.4, «Gestió del color» i Secció 6.8, « Gestió del color » per a més informació.

Utilitza la compensació del punt negre

Quan està habilitat, l'algorisme BPC intenta ajustar la visualització d'àrees més fosques a la imatge quan l'opció Colors de prova està habilitada en el menú Visualitza.

Omple amb

Especifiqueu ací el color de fons que tindrà la imatge nova. És possible canviar el fons de la imatge després. Podeu trobar més informació sobre com fer-ho en el diàleg de capes.

Hi ha diverses opcions:

 • Omplir la imatge amb el color de primer pla actual, que es mostra en la caixa d'eines.

  Tingueu en compte que podeu canviar el color de primer pla mentre el diàleg «Imatge nova» és obert.

 • Omplir la imatge amb color de fons actual, que es mostra en la caixa d'eines. (També podeu canviar el color de fons, mentre la finestra del diàleg està oberta.)

 • Omple la imatge amb Gris mitjà (CIELAB). Això crearà una capa amb un color gris que és el 50% de la claredat perceptiva en el mode de color seleccionat.

 • Omplir la imatge amb blanc.

 • Omplir la imatge amb transparent. Si trieu aquesta opció, la imatge es crea amb un canal alfa i amb el fons transparent. Les parts transparents de la imatge es visualitzen amb un patró de quadrats, per a indicar la transparència.

 • Omple la imatge amb un patró. Si trieu aquesta opció, la imatge s'omplirà amb el patró actiu (el qual podreu canviar mentre aquest diàleg estigui obert).

Comentari

Podeu escriure una frase que descrigui la imatge ací. El text s'adjunta a la imatge com un paràsit, i en alguns formats de fitxer es desa juntament amb la imatge (PNG, JPEG, GIF).

[Nota] Nota

Podeu veure i editar aquest comentari en el diàleg de propietats de la imatge.