2.2. Nova…

Amb el diàleg «Crea imatge nova», podeu crear una imatge nova buida i establir-ne les propietats. La imatge es mostra en una finestra d'imatge nova. Podeu tenir més d'una imatge en la pantalla al mateix temps.

2.2.1. Activar l'ordre

 • You can access this command from the image menubar through FileNew…,

 • o amb la drecera de teclat Ctrl+N.

2.2.2. Opcions bàsiques

Figura 16.3. El diàleg «Crea una imatge nova»

El diàleg «Crea una imatge nova»

Plantilla

Figura 16.4. El diàleg «Plantilla»

El diàleg «Plantilla»

En comptes d'introduir tots els valors a mà, podeu seleccionar alguns grups de valors predefinits d'un menú de plantilles. Aquestes representen tipus d'imatges que es fan servir comunament. Les plantilles defineixen valors per a la mida, la resolució, els comentaris, etc. Si utilitzeu un cert tipus d'imatge sovint, podeu crear una plantilla nova, mitjançant el diàleg Plantilles.

Mida de la imatge

Aquí podeu establir l'amplada i l'alçada de la imatge nova. Les unitats predeterminades són els píxels, però podeu triar una unitat diferent si ho preferiu, emprant el menú adjunt. Si ho feu, tingueu en compte que la mida del píxel resultant queda determinada per la resolució X i Y (que podeu canviar en les Opcions avançades), seleccionant «Punt per punt» en el menú Visualitza.

Si no hi ha una imatge oberta, la imatge «Nova» s'obre en una finestra d'imatge buida, amb la mida predeterminada que hàgiu indicat. Si obriu una imatge «Nova» quan n'hi ha una altra oberta, llavors s'obre en una altra finestra, amb la mateixa mida que la primera imatge.

Botons de vertical/horitzontal

Hi ha dos botons que canvien entre el mode vertical i el mode horitzontal. El que fan en realitat és intercanviar els valors d'alçada i amplada (si aquests valors són el mateix, aquests botons estan desactivats). Si les resolucions X i Y no són les mateixes (cosa que podeu establir en les opcions avançades), llavors aquests valors també s'intercanvien. En la part dreta del diàleg, es mostra la mida de la imatge, la resolució de la pantalla i l'espai de color.

2.2.3. Opcions avançades

Figura 16.5. Diàleg Imatge nova (opcions avançades)

Diàleg Imatge nova (opcions avançades)

The Advanced Options are mostly of interest to more advanced GIMP users. You can display these options by clicking on the small triangle on the lower edge of the dialog window. Note that you will need to scroll down to see all the available options.

Resolució X i Y

Els valors en els camps de Resolució X i de Resolució Y estan relacionats principalment amb la impressió: no afecten la mida de la imatge en píxels, però poden determinar-ne la mida física quan s'imprimeixi. Els valors de resolució X i Y poden determinar la manera en què els píxels es tradueixen a altres unitats de mesura, com ara mil·límetres o polzades.

[Suggeriment] Suggeriment

If you want to display the image on the screen at the correct dimensions, select ViewDot for Dot Set the zoom factor to 100% to see the image at its true screen size. The calibration of the screen size is normally done when GIMP is installed, but if the image does not display at the correct size, you may have to adjust the screen parameters in GIMP. You can do this in the Preferences dialog.

Color space

Podeu crear la imatge nova en diferents modes de color, sigui com una imatge RGB sigui com una imatge en escala de grisos.

Color RGB

La imatge es crea en el sistema de color vermell, verd i blau (RGB), que és el que fa servir el vostre monitor o la vostra pantalla de televisió.

Escala de grisos

The image is created in black and white, with various shades of gray. Aside from your artistic interests, this type of image may be necessary for some plug-ins. Nevertheless, GIMP allows you to change an RGB image into grayscale, if you would like.

No podeu crear una imatge indexada directament des d'aquest menú, però per descomptat podeu convertir la imatge al mode indexat després d'haver-la creada. Per a fer-ho, feu servir l'ordre ImatgeModeIndexat.

Precisió

This setting lets you define the encoding used to store pixel information. For more details, please see the Image Encoding section.

Hi ha cinc opcions disponibles:

 • Enter de 8 bits

 • Enter de 16 bits

 • Enter de 32 bits

 • Coma flotant de 16 bits

 • Coma flotant de 32 bits

If you wonder what the difference is between integer and floating point (in the graphics area): If you have an image with 16-bit integer precision per channel, then you have 65,536 shades of different red, green and blue color tones – all of them equally stepped to each other (equal color distance). If you have it in floating point, then there are no equal-wide steps – so you can distribute the possible color values over selected ranges. For example: if you know that you have a very dark image with many shades of dark red color tones then you would benefit from floating point because you can decrease the importance of the brighter color tones and get most color detail out of only the darker reds.

Figura 16.6. Exemple de precisió

Exemple de precisió

La imatge esquerra és de 8 bits, la dreta és de 32 bits. Podeu veure que hi ha colors molt més disponibles entre les transicions de color a la imatge correcta.


Gamma

Here you can choose the channel encoding for your image. Choices are Non-linear and Linear light. For 8-bit integer precision the default is Non-linear, and for 32-bit floating point precision it is Linear light. For more information see which precision options should you choose.

Color profile

Here you can choose a color profile to be used for your image. The default is GIMP's standard color profile based on Color space, Precision, and Gamma. If you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk….

Soft-proofing color profile

You can attach a CMYK color profile to the image with this option. This profile will be used to create a soft-proofed display of the image when the Proof Colors option is enabled in the View menu. As with the Color Profile, if you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk….

Soft-proofing rendering intent

This option lets you select the rendering intent that will be used to convert the colors from the soft-proofed image to your display device when the Proof Colors option is enabled in the View menu. The four intents are «Perceptual», «Relative colorimetric», «Saturation» and «Absolute colorimetric» Please see Secció 6.4, «Gestió del color» for more information.

Use Black Point Compensation

When enabled, the BPC algorithm attempts to adjust the display of darker areas in the image when the Proof Colors option is enabled in the View menu.

Omple amb

Especifiqueu aquí el color de fons que tindrà la imatge nova. És possible canviar el fons de la imatge després. Podeu trobar més informació sobre com fer-ho en el diàleg de capes.

Hi ha diverses opcions:

 • Omplir la imatge amb el color de primer pla actual, que es mostra en la caixa d'eines.

  Tingueu en compte que podeu canviar el color de primer pla mentre el diàleg «Imatge nova» és obert.

 • Omplir la imatge amb color de fons actual, que es mostra en la caixa d'eines. (També podeu canviar el color de fons, mentre la finestra del diàleg està oberta.)

 • Fill the image with Middle Gray (CIELAB). This will create a layer with a gray color that is 50% of perceptual lightness in the selected color mode.

 • Omplir la imatge amb blanc.

 • Omplir la imatge amb transparent. Si trieu aquesta opció, la imatge es crea amb un canal alfa i amb el fons transparent. Les parts transparents de la imatge es visualitzen amb un patró de quadrats, per a indicar la transparència.

 • Fill the image with a Pattern. If you choose this option, the image is filled with the currently active pattern (which you can change while this dialog is open).

Comentari

Podeu escriure una frase que descrigui la imatge aquí. El text s'adjunta a la imatge com un paràsit, i en alguns formats de fitxer es desa juntament amb la imatge (PNG, JPEG, GIF).

[Nota] Nota

Podeu veure i editar aquest comentari en el diàleg de propietats de la imatge.