8.3. Vora

8.3.1. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectEdge….

8.3.2. Opcions

Figura 17.160. Opcions del filtre Vora

Opcions del filtre Vora

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Algorisme

Detecció de vores ofereix diversos mètodes:

Sobel

Aquest mètode que no té opcions és menys interessant que l'específic Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció Sobel)

Brúixola Prewitt

El resultat no sembla diferent del Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció brúixola Prewitt)

Degradat

Les vores són més primes, menys contrastades i més difuminades que el Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció degradat)

Roberts

No hi ha diferències evidents amb el Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció Roberts)

Diferencial

Vores menys clares.

Després d'aplicar el filtre (opció Diferencial)

Laplace

Menys interessant que el filtre específic.

Després d'aplicar el filtre (opció Laplace)

Quantitat

Un valor baix produeix una imatge negra molt contrastada amb vores fines. Un valor alt produeix vores gruixudes amb un contrast baix i molts colors en àrees fosques.

Comportament de les vores

Quan el detector de vores obté píxels adjacents per als seus càlculs quan està treballant en els límits de la imatge. Aquesta opció només tindrà un efecte sobre els límits del resultat (si n’hi ha). Abraçadora és el valor per defecte i la millor opció.