8.4. Laplace

8.4.1. Panoràmica

Figura 17.165. Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Aplicació del filtre «Laplace»


Aquest filtre detecta les vores de la imatge utilitzant el mètode de Laplace, i produeix una imatge amb les vores marcades amb una línia prima.

8.4.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEdge-DetectLaplace.

8.4.3. Opcions

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».