13.5. Il·lusió òptica

13.5.1. Resum

Figura 17.285. Il·lusió òptica

Il·lusió òptica

Imatge original

Il·lusió òptica

Aplicació del filtre «Il·lusió òptica»


Amb aquest filtre, la imatge (capa activa o selecció) sembla un calidoscopi. Multiplica la imatge en moltes còpies, més o menys estampades i fragmentades, i les posa al voltant del centre de la imatge.

13.5.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal FiltresMapaIl·lusió òptica….

13.5.3. Opcions

Figura 17.286. Opcions del filtre «Il·lusió òptica»

Opcions del filtre «Il·lusió òptica»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Divisió

És el nombre de còpies que voleu aplicar a la imatge. Aquest valor varia entre -32 i 64. Els valors negatius inverteixen la rotació del calidoscopi.

Tipus d'il·lusió òptica

A la imatge hi ha dos tipus d'arranjament per a còpies:

Figura 17.287. D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4

D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4
D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4
D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4