13. Filtres mapa

13.1. Introducció

Els filtres de Mapa utilitzen un objecte anomenat mapa per a modificar una imatge: projecta la imatge a l'objecte. Així, podeu crear efectes 3D cartografiant la imatge a una altra imatge en relleu (filtre «Mapa de relleu») o en una esfera (filtre «Projecta sobre un objecte»). També podeu projectar una part de la imatge en la mateixa imatge (filtres «Il·lusió òptica» i «Mosaic sense juntures»), doblega un text en una corba (filtre «Desplaça»)...

Aquesta categoria descriu els filtres següents: