8.14. Inversió de valor

8.14.1. Resum

Figura 16.149. Exemple del filtre «Inversió de valor»

Exemple del filtre «Inversió de valor»

Imatge original

Exemple del filtre «Inversió de valor»

Filtre «Inversió de valor» aplicat


Aquest filtre inverteix el valor (lluminositat) de la capa o selecció activa. El to i la saturació no es veuran afectats, encara que el color, a vegades, serà lleugerament diferent per errors d'arrodoniment. Si voleu invertir també el to i la saturació, useu ColorsInverteix.

Tingueu en compte que el to i la saturació es poden distorsionar una mica quan s'aplica dues vegades aquest filtre per a colors amb una alta lluminositat (per exemple, HSV 102°,100%, 98%, un verd clar, dona HSV 96)., 100%, 2% després d'una primera aplicació del filtre, i 96, 100%, 98% després d'una segona aplicació). Per tant, no hauríeu de poder aplicar aquest filtre dues vegades seguides i tornar a l'estat inicial de la imatge.

Figura 16.150. Exemple d'ús d'aquest filtre dues vegades

Exemple d'ús d'aquest filtre dues vegades

Imatge original

Exemple d'ús d'aquest filtre dues vegades

Primera aplicació del filtre

Exemple d'ús d'aquest filtre dues vegades

Segona aplicació: la imatge no és exactament com l'original.


8.14.2. Activa el filtre

Aquest filtre es troba en el menú principal ColorsInversió de valor.