3.4. Difuminació lenticular

3.4.1. Visió general

Figura 17.14. El filtre Difuminació lenticular

El filtre Difuminació lenticular

Original

El filtre Difuminació lenticular

Aplicació de la Difuminació lenticular


El difuminat de la lent simula una imatge de càmera desenfocada.

3.4.2. Opcions

Figura 17.15. Opcions de diàleg del filtre Difumina de la lent

Opcions de diàleg del filtre Difumina de la lent

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Entrada aux.

Això us permet seleccionar una capa o canal d'entrada addicional, que s'utilitzarà per calcular el difuminat de la lent. Si feu clic a la imatge quadrada, podreu seleccionar d'una llista de capes i canals disponibles. L'Entrada auxiliar només s'utilitzarà si aquesta configuració està habilitada.

Radi

La mida del radi de difuminat.

Factor destacat

Força destacada relativa.

Llindar de ressaltat

Ací podeu establir els valors mínims i màxims per ressaltar. Es pot configurar arrossegant els triangles en blanc i negre o introduint valors exactes en els camps d'entrada de números.

Retalla a les extensions d'entrada

Si està activat, limitarà la sortida a les extensions d'entrada.

Màscara lineal

Si està activat, utilitza valors de màscara lineal.