3.4. Θόλωση φακού

3.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.14. Το φίλτρο θόλωσης φακού

Το φίλτρο θόλωσης φακού

Αρχικό

Το φίλτρο θόλωσης φακού

Εφαρμόστηκε η θόλωση φακού


Το θόλωμα φακού προσομοιώνει μια εικόνα φωτογραφικής μηχανής εκτός εστίασης.

3.4.2. Επιλογές

Σχήμα 17.15. Επιλογές διαλόγου φίλτρου θόλωσης φακού

Επιλογές διαλόγου φίλτρου θόλωσης φακού

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Βοηθητική είσοδος

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια πρόσθετη στρώση ή κανάλι εισόδου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του θολώματος του φακού. Πατώντας στην τετράγωνη εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε από έναν κατάλογο διαθέσιμων στρώσεων και καναλιών. Η βοηθητική είσοδος θα χρησιμοποιείται μόνο εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Ακτίνα

Το μέγεθος της ακτίνας θόλωσης.

Συντελεστής τονισμού

Σχετική ισχύς τονισμού.

Κατώφλι τονισμού

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές για τονισμό. Μπορεί να οριστεί είτε σύροντας τα ασπρόμαυρα τρίγωνα, είτε εισάγοντας ακριβείς τιμές στα πεδία εισαγωγής αριθμών.

Ψαλίδισμα στο μέγεθος της εισόδου

Εάν είναι ενεργοποιημένο, αυτό περιορίζει την έξοδο στα μεγέθη εισόδου.

Γραμμική μάσκα

Εάν είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιεί γραμμικές τιμές μάσκας.