8.32. Sèpia

8.32.1. Descripció general

Figura 16.191. Exemple pel filtre «Sèpia»

Exemple pel filtre «Sèpia»

Imatge original

Exemple pel filtre «Sèpia»

S'ha aplicat el filtre «Sèpia»


El filtre Sèpia imita el to sèpia per a produir una imatge en blanc i negre amb un to marró càlid.

8.32.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquesta ordre en el menú principal ColorsDessaturaSèpia….

8.32.3. Opcions

Figura 16.192. Opcions de «Sèpia»

Opcions de «Sèpia»

Força de l'efecte

Aquest lliscador permet controlar quant es barreja l'efecte a la imatge original. 0.000 no té cap efecte, 1.000 substitueix completament la imatge amb la versió de tons sèpia.

sRGB

Aquesta casella de selecció permet processar la imatge tant en un espai de color sRGB corregit amb gamma (marcat) com en un de lineal (sense marcar).