8.33. El submenú «Mapa»

Figura 16.195. El submenú «Mapa»

El submenú «Mapa»

El submenú Mapa conté operacions que permeten assignar els colors d'una imatge a diferents colors de diverses maneres.

8.33.1. Activa l'ordre

You can access this command from the main menu through ColorsMap.