8.31. Mesclador mono

El mesclador mono en el submenú Dessatura és la mateixa operació que apareix en el submenú Components. Per a més informació, mireu Secció 8.24, «Mesclador mono».