5.12. Esfera

5.12.1. Visió general

Aquest filtre crea una espècie de bombolla la mida del qual és la de la imatge o selecció, com si el contingut estigués embolcallat al voltant d'una esfera.

Figura 17.79. Exemple del filtre esfera, amb valors predeterminats

Exemple del filtre esfera, amb valors predeterminats

Imatge original

Exemple del filtre esfera, amb valors predeterminats

S'ha aplicat el filtre «Esfera»


5.12.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresDistorsionsEsfèric....

5.12.3. Opcions

Figura 17.80. Opcions del filtre «Esfera»

Opcions del filtre «Esfera»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mode
  • Radial és el mode per defecte. Vegeu l'exemple anterior.

  • Horitzontal: com si la imatge estigués projectada en un cilindre vertical.

  • Vertical: com si la imatge estigués projectada en un cilindre horitzontal.

Angle de visió

Angle de visió de la càmera (0 - 180 °)

Curvatura

Angle de casquet esfèric, com a fracció de l'angle-co (angle complement) de visió. El resultat es domina menys a mesura que disminueix la curvatura (100% - 0).

Quantitat

Interessant per a valors negatius, que es tradueixen en un sot en lloc d'un bony (d'1,000 a -1,000).

Mètodes de remostratge

Aquests mètodes d'interpolació es descriuen a Interpolació.

5.12.4. Utilitzant el filtre Esfera

Dibuixar una selecció abans d'aplicar un filtre us permet crear una altra forma, com ara una esfera: seleccioneu l'eina El·lipse amb l'opció Fixe marcada; dibuixa un cercle; aplica el filtre Esfera amb l'opció Utilitzeu la selecció com a entrada seleccionada. Invertiu la selecció i ompliu-la amb el fons desitjat.