5. Filtres de distorsions

5.1. Introducció

Els filtres Distorsions transformen la imatge de diferents maneres.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: