5.11. Decalatge

5.11.1. Visió general

Figura 17.77. Exemple del filtre Decalatge

Exemple del filtre Decalatge

Imatge original

Exemple del filtre Decalatge

Aplicació del filtre «Decalatge»


Desplaça cada fila de píxels (horitzontal o vertical) de la capa activa o selecció, a una distància aleatòria i en un límit determinat.

5.11.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsShift….

5.11.3. Opcions

Figura 17.78. Opcions del filtre «Decalatge»

Opcions del filtre «Decalatge»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Decalatge

Amb aquesta opció, podeu establir el desplaçament màxim entre 1 i 200 píxels.

Esquerra: original. Dreta: desplaçament = 100 horitzontalment.

Direcció del decalatge

Aquesta opció estableix la direcció horitzontal o vertical.

Llavor aleatòria

El canvi es fa a l'atzar. Podeu canviar la llavor.