8.16. Equalitza

L'ordre Equalitza ajusta automàticament la brillantor dels colors a través de la capa activa de manera que l'histograma del canal valor sigui el més pla possible, és a dir, de manera que cada valor de brillantor possible aparegui al voltant del mateix nombre de píxels com qualsevol altre valor. Ho podeu veure en els histogrames de l'exemple següent, en què els colors dels píxels que es produeixen amb freqüència a la imatge s'estenen més que els colors dels píxels que només es produeixen rarament. Els resultats d'aquesta ordre poden variar bastant. De vegades «Equalitza» funciona molt bé per millorar el contrast d'una imatge, fent sortir detalls que eren difícils de veure abans. Altres vegades, els resultats són molt dolents. És una operació molt potent i val la pena intentar veure si la imatge millorarà. Funciona en capes d'imatges RGB i en escala de grisos. Si la imatge està indexada, l'entrada del menú està desactivada.

8.16.1. Activa l'ordre

You can access this command from the main menu through ColorsAutoEqualize.

8.16.2. Exemple d'«Equalitza»

Figura 16.161. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau abans d'«Equalitzar».


Figura 16.162. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau abans del tractament.

L'ampliació de l'histograma crea buits entre les columnes de píxels, li dona un aspecte ratllat: els colors que hi són més freqüentment s'estenen.