7.25. Elimina la màscara de capa

The Delete Layer Mask command deletes the active layer's layer mask, without modifying the active layer itself.

If the active layer does not have a layer mask, this menu entry is disabled.

7.25.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesMàscaraElimina la màscara de capa,

  • o des del menú emergent al qual accediu fent clic amb el botó dret del ratolí a la capa activa al quadre de diàleg de Capes.