7.25. Διαγραφή μάσκας στρώσης

Η εντολή Διαγραφή μάσκας στρώσης διαγράφει την μάσκα στρώσης της ενεργής στρώσης, χωρίς τροποποίηση της ίδιας της ενεργής στρώσης.

Εάν η ενεργή στρώση δεν διαθέτει μάσκα στρώσης, αυτή η καταχώρηση μενού απενεργοποιείται.

7.25.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerMaskDelete Layer Mask,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.