2. Diàlegs relacionats amb l'estructura de la imatge

Els diàlegs següents us permeten controlar i manipular estructures de la imatge, com les capes, els canals, o els camins.

2.1. Diàleg de les capes

Figura 15.1. Diàleg de les capes

Diàleg de les capes

El diàleg «Capes» és la interfície principal per a editar, modificar i gestionar les capes.

2.1.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

 • des del menú principal: FinestresDiàlegs acoblablesCapes;

 • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic i seleccionant: Afegeix una pestanyaCapes.

 • des de la tecla drecera (predeterminat): Ctrl+L.

En el menú Finestres, hi ha una llista de les finestres separades que només existeixen si almenys hi ha un diàleg obert. En aquest cas, es pot obrir el diàleg de les «Capes» des del menú: FinestresCapes.

2.1.2. Ús del diàleg de les capes

Visió general

Cada capa apareix en el diàleg amb la forma d'una miniatura. Quan una imatge es compon de diverses capes, apareixen com una llista. La capa superior de la llista és la primera que es veu, i la capa inferior del fons és l'última de veure's. Sobre la llista podeu trobar-hi característiques relacionades amb cada capa en particular. Sota la llista de les capes hi ha botons per a gestionar-la. Un clic dret sobre la miniatura d'una capa, obre el menú contextual de la capa.

Llista de capes

Cada entrada de la llista és una capa juntament amb els seus atributs:

Visibilitat de la capa

En fer clic en aquesta icona, commutareu si la capa és visible o no. (Maj-clicant sobre la icona farà que totes les altres capes s'amaguin.)

Bloca

En fer clic a la casella de selecció buida de la columna de bloqueig d'una capa, s'obre un menú amb les opcions següents:

 • Bloca els píxels quan aquesta opció està marcada, no es poden modificar els píxels de la capa (pinzell, llapis, goma, etc.), l'aerògraf o l'eina Tinta en la capa seleccionada. Pot caldre per a protegir-los de canvis indesitjats.

 • Posició i mida del bloqueig: aquest botó de commutació activa o desactiva la protecció de les capes de desplaçar-se o transformar-se. Quan està activat, no podreu utilitzar cap eina de transformació (gira, inclina, perspectiva i altres) ni moure-la.

 • Bloca la visibilitat: aquest botó de commutació controla el paràmetre «Bloca» per a la transparència de la capa. Si està habilitat, no es pot canviar la visibilitat de la capa.

 • Bloca el canal alfa: aquest botó de commutació controla el paràmetre «Bloca» per a la transparència de la capa. Si està activat, el canal alfa de la capa es bloca i cap manipulació no tindrà efecte. Res del que feu en una part transparent de la capa tindrà efecte.

Figura 15.2. Exemple de canal alfa blocat

Exemple de canal alfa blocat

La capa activa té tres franges horitzontals verdes i opaques sobre un fons transparent. Es pinta una franja vermella vertical. «Bloca» desmarcat: les àrees opaques i transparents de la capa activa s'han pintat de vermell.

Exemple de canal alfa blocat

«Bloca» marcat: només les àrees opaques de la capa activa es pinten de vermell. Es preserven les àrees transparents.


[Suggeriment] Suggeriment

Si un nom de la capa en el diàleg de les capes està en negreta, llavors és que aquesta capa no té canal alfa.

Miniatura de la capa

El contingut de la capa està representat per una miniatura. Si es manté el clic esquerre per un segon en aquesta miniatura, la farà més gran. El color de la vora de la capa depèn de si la capa està activa o inactiva.

Nom de la capa

Podeu canviar el nom de la capa fent-hi doble clic. També podeu utilitzar el diàleg Edita els atributs de la capa al menú contextual que obteniu fent clic dret sobre la capa.

[Nota] Nota

En el cas d'una animació per capes (GIF o MNG), el nom de la capa s'utilitza per a especificar certs paràmetres: nom_de_la_capa (retard en ms.) (mode combinació), per exemple, Fotograma-1 (100 ms) (reemplaça). El retard estableix el temps en què una capa de l'animació és visible en l'animació. El mode combinació defineix si la capa es combina amb la capa anterior o si la reemplaça: els dos modes són (combina) o (reemplaça).

Característiques de les capes

Al damunt de la llista de les capes és possible especificar les propietats de la capa activa. La capa activa està ressaltada. Les propietats són:

Mode

El mode capa determina com interactua la capa amb les altres capes. Des d'aquesta casella es pot accedir a tots els modes proporcionats pel GIMP. Els modes de les capes es descriuen detalladament a Secció 2, «Modes de la capa».

Opacitat

Moure el lliscador dona més o menys opacitat a la capa. Amb un valor d'opacitat zero, la capa és transparent i completament invisible. No ho confongueu amb la màscara de la capa, que estableix la transparència píxel per píxel.

Gestió de les capes

Sota la llista de les capes, un conjunt de botons permeten realitzar algunes operacions bàsiques amb la llista de les capes.

Crea una capa nova

Ací podeu crear una nova capa. S'obre un diàleg que es descriu a Capa nova.

Premeu la tecla Maj per a obrir una nova capa amb els darrers valors utilitzats.

Crea un grup de capes nou

Permet crear un nou grup de capes. Es crea una nova capa, en la qual hi podeu dipositar les capes.

Els grups de capes es descriuen a Grups de capes.

Puja la capa

Permet pujar un nivell la capa de la llista. Premeu Maj per a moure la capa a dalt de tot de la llista.

Baixa la capa

Permet baixar un nivell la capa de la llista. Premeu Maj per a moure la capa al fons de la llista.

[Suggeriment] Suggeriment

Per a baixar una capa al fons de la llista, caldrà afegir un canal de transparència (també anomenat canal alfa) a la capa del fons. Per a fer això, feu clic dret sobre la capa del fons i seleccioneu Afegeix un canal alfa en el menú.

Duplica la capa

Ací podeu crear una còpia de les capes seleccionades. El nom de la capa nova té el sufix «còpia».

Fusiona les capes Fixa la capa

Abans del GIMP-2.10.18 aquest botó era permanentment una àncora, ara se'n converteix només quan es crea una selecció flotant (que ancora la selecció flotant a la capa activa anterior). Altrament, és una icona Fusió de capes amb diverses possibilitats:

 • Fusiona aquestes capes amb la primera capa visible a sota.

 • Si premeu Maj: fusionareu les capes del grup de capes en una capa normal.

 • Si premeu Ctrl: fusionarà totes les capes visibles en una de sola.

 • Si premeu Maj+Ctrl: fusionareu totes les capes visibles amb els darrers valors utilitzats.

Afegeix màscares a les capes

Afegiu màscares a les capes seleccionades.

Selecciona capes per patrons

Selecciona capes per patrons i emmagatzema conjunts de capes.

Permet agrupar capes per a operacions de més d'una capa alhora (per exemple amb l'eina Mou).

Suprimeix la capa

Ací podeu eliminar la capa activa.

Més operacions sobre les capes

Altres operacions sobre la mida de la capa estan disponibles en el menú contextual de la capa que s'obté fent clic-dret en el diàleg de les capes. També podeu trobar-les en el submenú Capes del menú principal.

Trobareu les funcions de fusió de capes al menú principal de la imatge.

Clic i arrossega les capes

Feu clic i manteniu el botó sobre la miniatura de la capa: s'engrandeix i es pot moure arrossegant-la amb el ratolí.

 • Podeu col·locar la capa en algun altre lloc de la llista de les capes.

 • També podeu portar la capa a la caixa d'eines: es crea una imatge nova que conté només aquesta capa.

 • Finalment, podeu posar la capa en una altra imatge: aquesta capa s'afegeix a la pila de les capes, damunt de les capes existents.

2.1.3. El diàleg de capa del menú contextual

Figura 15.3. Menú contextual pel diàleg de capes

Menú contextual pel diàleg de capes

En fer clic-dret al diàleg de capes, o obrint el Menú de les capes des del menú de la pestanya, s'obrirà un menú contextual per al diàleg de les Capes.

La majoria de les ordres d'aquest menú ja s'han documentat anteriorment, o en altres llocs:

Edita els atributs de la capa…

Excepte Amplada, Alçada, i Emplena amb, aquest diàleg és el mateix que el Diàleg de capa nova. Per a més informació sobre els atributs de la capa, consulteu la documentació d'aquest diàleg.

Submenú espai de barreja

Vegeu Espai de fusió al diàleg Capa nova.

Submenú espai de composició

Vegeu l'Espai de composició al diàleg Capa nova.

Submenú del mode composició

Mireu mode composició en el nou diàleg de la capa.

Submenú etiqueta de color

Mireu la documentació de l'etiqueta de color en el nou diàleg de la capa.

Capa nova, Grup de capes nou, Capa duplicada, Fusiona cap avall, Capa d'àncora, Suprimeix la capa

Aquestes ordres s'expliquen més amunt, vegeu les característiques de la capa.

Nou des de visible

Vegeu la documentació de l'ordre de menú Nou des de visible.

Mida dels límits de la capa...

Mireu la mida dels límits de la capa… documentació de l'ordre del menú.

Capa a mida de la imatge

Vegeu la documentació de l'ordre de menú Capa a mida de la imatge.

Redimensiona la capa...

Vegeu la documentació de l'ordre de menú Redimensiona la capa....

Afegeix màscares de capa..., aplica màscara de capa, suprimeix màscara de capa, mostra màscares de capa, edita màscara de capa, desactiva màscares de capa, màscara a la selecció

Consulteu la documentació submenú de la màscara de capa per a aquestes ordres.

Afegeix un canal alfa, suprimeix el canal alfa

Només s'habilitarà una d'aquestes. Si la capa actual no té un canal alfa, en podreu afegir un. Si ho fa, podeu eliminar el canal alfa.

Fusiona les capes visibles

Aquesta ordre fusiona totes les capes visibles en una sola capa.

Aplana la imatge

Aquesta ordre fusiona totes les capes en una sola capa i elimina la transparència.

2.1.4. Màscares de capa

Figura 15.4. El diàleg «Afegiu una màscara»

El diàleg «Afegiu una màscara»

Visió general

Es pot afegir una màscara de transparència a cada capa, que defineix quines parts de la capa són transparents o opaques. A això li diem màscara de capa. Una màscara de capa té la mateixa mida i el mateix nombre de píxels que la capa a la qual s'adjunta. Cada píxel de la màscara es pot acoblar amb un píxel a la mateixa ubicació de la capa. La màscara és un conjunt de píxels en escala de grisos. Els píxels amb un valor 0 són negres i donen una transparència completa al píxel acoblat a la capa. Els píxels amb el valor màxim (ja sigui 1,0 o 255) són blancs i donen opacitat total al píxel acoblat a la capa.

Per a crear una màscara de capa feu clic-dret sobre la capa per a obrir el menú contextual i seleccioneu Afegeix una màscara de capa en el menú. Apareix un diàleg que inicialitza el contingut de la màscara:

 • Blanc (opac del tot): la màscara és blanca en el diàleg de capes. Així, tots els píxels de la capa són visibles en la finestra de la imatge ja que pintar la màscara de blanc fa completament visibles els píxels de la capa. Es pintarà de negre per a fer els píxels transparents.

 • Negre (transparent del tot): la màscara és negra en el diàleg de les capes. Així, la capa és completament transparent ja que pintar la màscara de negre fa transparents els píxels de la capa. Pintar-la de blanc traurà la màscara, i els píxels de la capa esdevindran visibles.

 • Canal alfa de la capa: la màscara s'inicia d'acord amb el contingut del canal alfa de la capa.

 • Transfereix el canal alfa de la capa: fa el mateix que l'opció anterior, excepte que també restableix el canal alfa de la capa a una opacitat completa.

 • Selecció: la màscara s'inicia segons els valors de píxel que es troben a la selecció actual.

 • Còpia en escala de grisos de la capa: la màscara s'inicialitza segons una representació en escala de grisos dels valors de píxels de la capa.

 • Canal: la màscara de capa s'inicialitza amb una màscara de selecció que hàgiu creat abans, emmagatzemada en el diàleg dels canals.

 • Inverteix la màscara: aquesta casella permet invertir la màscara: el negre esdevé blanc i el blanc esdevé negre.

Quan es crea la màscara, apareix com una miniatura al costat de la mateixa capa. Podeu seleccionar la capa o la màscara per a editar-la fent clic a les seves respectives miniatures. L'element actiu té una vora blanca (que pot no ser clarament visible quan teniu una màscara blanca).

Quan treballeu amb màscares, és una bona idea mantenir el diàleg de capes visible, perquè només mirant el llenç no es pot veure si la capa o la màscara estan actives.

Prement Alt (o Ctrl+Alt i fent clic a la miniatura de la màscara de capa) és equivalent a l'ordre Mostra la màscara de capa: la vora de la màscara de capa es torna verda. Si polseu Ctrl la vora és vermella i el resultat és equivalent a l'ordre Desactiva la màscara de capa. Per a tornar a la vista normal, repetiu l'última operació. Aquestes opcions són per a major comoditat en el vostre treball.

Exemple de màscara de capa

Figura 15.5. Una capa amb màscara de capa

Una capa amb màscara de capa

Aquesta imatge té una capa de fons amb una flor i una altra capa blava, completament opaca. S'ha afegit una màscara de capa a la capa blava. En la finestra de la imatge, la capa blava roman visible perquè una màscara blanca fa visibles els píxels de la capa.


Figura 15.6. Pintant la màscara de capa

Pintant la màscara de capa

La màscara de capa està activa. Pinteu-la amb un color negre, que fa transparent la capa: la capa subjacent es fa visible.