7.10. Les ordres de text del menú Capes

Les ordres Descarta la informació del text, Text al camí, i Text al llarg del camí només apareixen al menú Capes si hi ha una capa de text present.

7.10.1. Les ordres de text