7.10. Οι εντολές κειμένου του μενού στρώση

Οι εντολές Απόρριψη πληροφοριών κειμένου, Κείμενο σε μονοπάτι και Κείμενο κατά μήκος μονοπατιού εμφανίζονται στο μενού Στρώσεις μόνο εάν υπάρχει στρώση κειμένου.

7.10.1. Οι εντολές κειμένου