7.11. Descarta la informació del text

Les ordres Descarta la informació del text, Text al camí, i Text al llarg del camí només apareixen al menú Capes si hi ha una capa de text present.

Quan afegiu text a una imatge, el GIMP afegeix informació específica. Aquesta ordre us permet descartar aquesta informació transformant la capa de text actual en una capa de mapa de bits normal. La raó per la qual es fa no és evident.

Noteu que aquesta transformació de text en mapa de bits es representa automàticament quan apliqueu una operació gràfica a la capa de text. Podeu tornar a obtenir informació del text en desfer l'operació que ha modificat el text.

7.11.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through LayerDiscard Text Information.