7.11. Descarta la informació del text

The commands Discard Text Information, Text to Path, and Text along Path only appear in the Layer menu if a text layer is present.

Quan afegiu text a una imatge, el GIMP afegeix informació específica. Aquesta ordre us permet descartar aquesta informació transformant la capa de text actual en una capa de mapa de bits normal. La raó per la qual es fa no és evident.

Noteu que aquesta transformació de text en mapa de bits es representa automàticament quan apliqueu una operació gràfica a la capa de text. Podeu tornar a obtenir informació del text en desfer l'operació que ha modificat el text.

7.11.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des de la barra de menú a través de CapesDescarta la informació del text.