7.35. El submenú «Transparència»

Figura 16.102. El submenú «Transparència» del menú «Capes»

El submenú «Transparència» del menú «Capes»

El submenú Transparència conté ordres que utilitzen o afecten el canal alfa de la capa activa. Algunes d'aquestes ordres poden funcionar amb múltiples capes seleccionades.

7.35.1. Activació del submenú

Accediu a aquest submenú des del menú capes CapesTransparència.

7.35.2. El contingut del submenú «Transparència»

El submenú Transparència conté les ordres següents: