7.38. Llindar alfa

L'ordre Llindar Alfa converteix les àrees semitransparents de la capa activa en àrees completament transparents o opaques, en funció d'un llindar que definiu. Només funciona en capes que tenen un canal alfa. Si l'opció Bloqueja el canal alfa està marcada al Diàleg de capes, el filtre no tindrà cap efecte.

7.38.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal CapesTransparènciaLlindar Alfa....

7.38.2. Descripció del quadre de diàleg

Figura 16.103. El diàleg d'opcions del filtre «Llindar Alfa»

El diàleg d'opcions del filtre «Llindar Alfa»

Predefinits, Tipus d'entrada, Opcions de combinació, Previsualització, Vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Valor

El valor alfa del llindar determina quins valors es tornaran transparents o opacs. Podeu definir el valor de transparència que s'utilitzarà amb el lliscador o introduint un valor entre 0 i 1 a la casella d'entrada. Tots els valors de transparència per sobre d'aquest llindar es tornaran opacs i tots els valors de transparència inferiors o iguals a aquest llindar es tornaran completament transparents.

[Nota] Nota

Aquesta ordre no tornarà mai opacs els píxels completament transparents (valor alfa = 0).

Figura 16.104. Exemple de Llindar alfa

Exemple de Llindar alfa
Degradat de transparència 0-255.
Exemple de Llindar alfa
Estableix llindar a 50, 127, 210.