6.6. Zona de joc experimental

Figura 15.88. Pàgina d'arranjaments de la zona de joc

Pàgina d'arranjaments de la zona de joc

6.6.1. Opcions

Acceleració de maquinari

The Playground settings are only available if you have explicitly started GIMP with the «--show-playground» command line argument, or if you have previously enabled one of the experimental settings in Playground.

Utilitza OpenCL

OpenCL és l'acrònim d'Open Computing Language (vegeu Wikipedia). Aquesta opció intenta millorar la velocitat de processament de determinades operacions utilitzant la GPU (unitat de processament gràfic) en comptes de la CPU.

[Avís] Avís

Aquesta és una característica molt experimental que se sap que es bloca sovint! Activeu-ho només si voleu treballar per millorar-lo i no oblideu que l'heu habilitat.

Experimental

Eina de deformació N-punts

Aquesta eina permet crear una deformació de la imatge semblant a una goma amb punts.

Eina de clonació sense costures

Aquesta eina permet enganxar perfectament una imatge en una altra.

Eina de selecció de pintura

Aquesta eina permet pintar sobre una imatge per a crear progressivament una selecció.

[Avís] Avís

Són eines experimentals que se sap que es bloquen, causen alentiments i no funcionen com s'esperava! Activeu-ho només si ho voleu provar o millorar, i no oblideu que l'heu habilitat.