6.5. Importació i exportació d’imatges

Figura 15.87. Importació i exportació d’imatges

Importació i exportació d’imatges

Aquesta pàgina us permet personalitzar la importació i l’exportació d’imatges.


6.5.1. Opcions

Aquestes opcions són auto explicatives i l'etiqueta emergent ens dona més informació.