6.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών

Σχήμα 15.88. Σελίδα ρυθμίσεων δοκιμών

Σελίδα ρυθμίσεων δοκιμών

6.6.1. Επιλογές

Επιτάχυνση υλικού

The Playground settings are only available if you have explicitly started GIMP with the «--show-playground» command line argument, or if you have previously enabled one of the experimental settings in Playground.

Χρήση OpenCL

OpenCL είναι ένα ακρώνυμο για την Open Computing Language (δείτε Wikpedia). Αυτή η επιλογή βελτιώνει την ταχύτητα διαχείρισης συγκεκριμένων λειτουργιών, χρησιμοποιώντας τη GPU (μονάδα επεξεργασίας γραφικών) αντί για την CPU.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Αυτό είναι ένα πολύ πειραματικό χαρακτηριστικό που είναι γνωστό ότι κολλάει συχνά! Ενεργοποιήστε αυτό μόνο εάν σκοπεύετε να εργαστείτε για τη βελτίωσή του και μην ξεχνάτε ότι το έχετε ενεργοποιήσει.

Experimental

Εργαλείο παραμόρφωσης σημείου Ν

Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ελαστική παραμόρφωση της εικόνας χρησιμοποιώντας σημεία.

Εργαλείο κλωνοποίησης χωρίς ραφή

Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να επικολλήσετε χωρίς ραφή μια εικόνα σε μια άλλη.

Εργαλείο επιλογής βαφής

Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να βάφετε πάνω από μια εικόνα για να δημιουργήσετε σταδιακά μια επιλογή.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Πρόκειται για πειραματικά εργαλεία που είναι γνωστό ότι κολλάνε, προκαλούν επιβράδυνση και δεν λειτουργούν όπως αναμένεται! Ενεργοποιήστε αυτό μόνο εάν θέλετε να το δοκιμάσετε ή σκοπεύετε να εργαστείτε για τη βελτίωσή του και μην ξεχνάτε ότι το έχετε ενεργοποιήσει.