4.3. Cap

L'ordre Cap cancel·la totes les seleccions en la imatge. Si no hi ha seleccions, l'ordre no fa res. Les seleccions flotants no es veuen afectades.

4.3.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the image menubar through SelectNone,

  • or by using the keyboard shortcut Shift+Ctrl+A.

  • A més, en l'Editor de selecció, podeu accedir-hi amb el menú de pestanyes: Menú de l'editor de seleccióCap, o fent clic en el botó de la icona Dismiss the selection en la part inferior d'aquest diàleg.