4.3. Vel ingen

Kommandoen Vel ingen fjernar alle utvala frå biletet. Dersom det ikkje finst utval, gjer komandoen ingenting. Flytande utval vert ikkje påverka.

4.3.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through SelectNone,

  • or by using the keyboard shortcut Shift+Ctrl+A.

  • I tillegg har du tilgang frå utvalshandteraren via Meny for utvalshandterarenVel ingen i fanemenyen, eller ved å klikke på knappen Dismiss the selection nedst i dialogvindauget.