4.7. Canvia el mode

As with anything else, images come in different kinds and serve different purposes. Sometimes, a small size is important (for web sites) and at other times, retaining a high color depth (e.g., a family portrait) is what you want. GIMP can handle all of this, primarily by converting between three fundamental image modes, via ImageMode in the main menu. These three available modes are:

RGB: aquest és el mode predeterminat, utilitzat per a imatges d'alta qualitat i capaç de mostrar milions de colors. Aquest també és el mode per a la majoria de la vostra obra d'imatge, incloent-hi ajusta la mida, escapça i fins i tot capgira. En mode RGB cada píxel té tres components diferents: R->vermell, G->verd, B->blau. Cada un pot tenir un valor d'intensitat de 0 a 255. El que veieu en cada píxel és una combinació additiva d'aquests tres components.

Indexat: aquest és el mode utilitzat normalment quan la mida del fitxer és preocupant, o quan treballeu amb imatges amb pocs colors. Es tracta d'utilitzar un nombre fix de colors (256 o menys) perquè tota la imatge representi els colors. Per defecte, quan canvieu una imatge a una imatge amb paleta, el GIMP genera una «paleta òptima» per a representar millor la imatge.

Figura 3.26. The «Convert Image to Indexed Colors» dialog

The «Convert Image to Indexed Colors» dialog

Com és d'esperar, atès que la informació necessària per a representar el color de cada píxel és menor, la mida del fitxer és més petita. No obstant això, a vegades hi ha opcions en diversos menús que estan inhabilitades sense cap raó clara. Generalment això vol dir que el filtre o l'opció no es pot aplicar sobre la imatge en el mode actual. Canviant el mode a RGB, explicat anteriorment, hauria de solucionar aquest inconvenient. Si el mode RGB tampoc funciona, potser l'opció que intenteu fer servir requereix que la capa tingui la capacitat de ser transparent. Això es pot fer fàcilment amb CapesTransparènciaAfegeix un canal alfa.

Escala de grisos: les imatges en escala de grisos només tenen matisos de gris. Aquest mode té alguns usos específics i necessita menys espai en el disc dur en alguns formats, però no és recomanable per a ús general, ja que moltes aplicacions no admeten la seva lectura.

No cal convertir una imatge a un mode específic abans de desar-la en el vostre format preferit, ja que el GIMP és prou intel·ligent per a exportar-la com toca.