5. Com dibuixar línies rectes

Aquest tutorial està basat en text i imatges de Seth Burgess, Copyright © 2002. L'original es pot trobar en Internet a [TUT01].

5.1. Objectius

Figura 3.38. Exemple de línies rectes

Exemple de línies rectes

Aquest tutorial mostra com podeu fer línies rectes amb el GIMP. Forçar que una línia sigui recta és una manera convenient per a fer coses sense que es vegin afectades per les imprecisions del ratolí o la tauleta, i aprofitar els avantatges de l'ordinador per a fer les coses clares i ordenades. Aquest tutorial no fa servir l'eina Línies rectes per a tasques complexes; només pretén mostrar com podeu utilitzar-les per a crear línies rectes, d'una manera ràpida i fàcil.

 1. Preparatius

  Figura 3.39. Presentació de la tecla Maj

  Presentació de la tecla Maj
  Presentació de la tecla Maj

  You generally have two Shift keys on your keyboard. They look something like the photography above. The keys are located on the left and right sides of your keyboard.

  The mouse can come in different varieties, but always has at least two buttons.

 2. Create a New Image

  First, create a new image. Any size will do. Use FileNew… to create a new image.

 3. Tria una eina

  Figura 3.40. Eines de pintura en la caixa d'eines

  Eines de pintura en la caixa d'eines

  Qualsevol de les eines ressaltades en vermell, en la caixa d'eines de dalt, pot fer línies.

 4. Crea un punt d'inici

  Figura 3.41. Punt d'inici

  Punt d'inici

  Click on the paintbrush in the toolbox. Click in the image where you want a line to start or end. A single dot will appear on the screen. The size of this dot represents the current brush size, which you can change in the Brush Dialog (see Secció 3.2, «Diàleg dels pinzells»). Now, let's start drawing a line. Hold down the Shift key, and keep it down.

 5. Draw the Line

  Figura 3.42. Draw the line

  Draw the line

  Després d'establir un punt d'inici i mentre premeu Maj, veureu una línia recta que segueix el cursor. Feu clic en el primer botó del ratolí (normalment el de l'esquerra) i deixeu-lo anar. Durant tota l'estona que heu fet «clic» en el botó del ratolí, cal que mantingueu premuda la tecla Maj.

 6. Final Result

  Figura 3.43. Final result

  Final result

  És una característica poderosa. Podeu dibuixar línies rectes amb qualsevol de les eines de dibuix. Fins i tot podeu dibuixar més línies al final d'aquesta. El nostre últim pas és deixar anar la tecla Maj , i ja hem acabat. Alguns exemples es mostren a la secció següent. Feliç GIMPing!