3.7. Pinzell

Figura 14.76. Pinzell

Pinzell

L'eina Pinzell pinta traços difuminats. Les pinzellades es fan amb el pinzell que s'utilitza.

3.7.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • From the image-menu: ToolsPaint ToolsPaintbrush.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the P keyboard shortcut.

3.7.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Aquesta tecla canvia el pinzell per la Pipeta.

Maj

Aquesta tecla col·loca l'eina pinzell en mode línia recta. Si es manté premuda la Maj mentre feu clic al Botó 1 es generarà una línia recta. Els clics consecutius dibuixaran línies rectes que s'originen al final de l'última línia.

3.7.3. Opcions

Figura 14.77. Opcions de l'eina Pinzell

Opcions de l'eina Pinzell

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Opacitat; Pinzell; Mida; Relació d'aspecte; Angle; Espaiat; Duresa; Dinàmica; Opcions de dinàmica; Força; Dispersador; Pinzellada suau; Bloqueig de la mida del pinzell; Incremental
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.