5.4. Transformació dels camins

Cadascuna de les eines de transformació (gira, ajusta la mida, perspectiva, etc.) es poden configurar perquè actuïn sobre una capa, selecció o camí. Seleccioneu l'eina de transformació en la caixa d'eines, llavors seleccioneu la capa, selecció o camí en l'opció «Transforma:» en el diàleg d'opcions de l'eina. Això proporciona un potent conjunt de mètodes per a alterar les formes dels camins sense afectar altres elements de la imatge.

Per defecte, una eina de transformació quan es configura per afectar els camins només ho farà en un camí: el camí actiu per a la imatge, el qual es mostra ressaltat en el diàleg Camins. Podeu fer que una transformació afecti més d'un camí, i possiblement també altres coses, utilitzant els botons «bloqueig de transformació» del diàleg Camins. No només els camins, sinó també les capes i els canals, es poden blocar per transformació. Si transformeu un element que està blocat per la transformació, tots els altres es transformaran de la mateixa manera. Per exemple, si voleu ajustar la mida de la capa i un camí en la mateixa escala, feu clic als botons de bloqueig de transformació per tal que els símbols de la «cadena» apareguin al costat de la capa en el diàleg Capes, i el camí en el diàleg Camins; després ajusteu la mida de la capa o el camí, i l'altra seguirà automàticament.