5.3. Camins i seleccions

El GIMP us permet transformar la selecció d'una imatge en un camí; també us permet transformar camins en seleccions. Per a més informació consulteu la secció Selecció.

Quan transformeu una selecció en un camí, el camí segueix de prop el «Caminet de formiguetes». Ara bé, la selecció és una entitat bidimensional, però un camí és unidimensional, així que no hi ha forma d'efectuar aquesta transformació sense una pèrdua d'informació. De fet, tota la informació sobre àrees parcialment seleccionades (per exemple una selecció amb vores difuminades) es perdrà quan la selecció es transformi en un camí. Si el camí es torna a transformar en una selecció, el resultat final seran vores dures (es perdran les vores difuminades).