2.3. Diàleg dels camins

Mireu Secció 5, « Camins » Si no sabeu què és un camí.

Figura 15.12. El diàleg dels «Camins»

El diàleg dels «Camins»

El diàleg dels «Camins» s'utilitza per a gestionar els camins, permet crear-los o eliminar-los, desar-los, convertir-los, etcètera. El terme anglès per Camins és «Path».

2.3.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

 • Des del menú principal FinestresDiàlegs acoblablesCamins.

 • Des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic sobre i seleccionant: Afegeix una pestanyaCamins.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, es pot obrir el diàleg «Camins» des del menú principal FinestresCamins.

2.3.2. Ús del diàleg dels camins

Cada camí pertany a una imatge: els camins són components d'imatges igual que les capes. El diàleg Camins mostra una llista de tots els camins que pertanyen a la imatge actualment activa: canviar d'imatge fa que el diàleg mostri una llista diferent de camins. En mode multifinestra, podeu mostrar el nom de la imatge activa a la part superior de l'acoblador escollint «Mostra la selecció d'imatges» des del menú de la pestanya.

Si esteu familiaritzats amb el diàleg Capes, teniu un avantatge ja que el diàleg Camins és semblant en diversos aspectes.

A la part superior hi ha dues icones de «Blocar»:

Bloca el camí

Una icona «camí» ens indica si l'edició del camí actual està blocada (desactivada) o no. Si feu clic a la icona, commutarà entre activat i desactivat.

[Nota] Nota

Fins al GIMP 2.10.32 això s'anomenava Traços de camí blocats. Aquest nom es va considerar ambigu, perquè el terme traços també s'utilitza per a traçar línies al llarg d'un camí i aquesta opció no canvia.

Bloca la posició del camí

Una icona de «creu de fletxes» ens indica si la posició actual del camí està blocada (desactivada) o no. Quan la posició del camí està blocada, el camí no es pot moure. Si feu clic a la icona, commutarà entre activat i desactivat.

El mateix diàleg Camins mostra una llista de tots els camins existents en la imatge, amb quatre elements per a cada camí:

Visibilitat del camí

Una icona d'un «ull obert» si el camí és visible, o un espai en blanc si no ho és. «Visible» vol dir que el traçat del camí es dibuixa sobre la imatge; però això no vol dir que aquest traçat estigui en les dades dels píxels de la imatge, tret que s'hagi representat. En fer clic sobre l'espai del símbol de l'ull es canvia la visibilitat del camí.

Encadena els camins

Un símbol de «cadena» es mostra a la dreta de l'espai del símbol de l'ull si el camí està blocat per a les transformacions, o un espai en blanc si no ho està. «Bloqueig per a les transformacions» vol dir que forma part d'un conjunt d'elements (capes, canals, etc.) que es veuran afectats de la mateixa manera per les transformacions (ajusta la mida, rotació, etc.) aplicades a qualsevol d'ells. L'espai-símbol-de-cadena és un commutador: si hi fem clic, fa aparèixer/desaparèixer el símbol de la cadena.

Previsualització de la imatge

Una petita icona que mostra un croquis del camí. Podeu arrossegar la icona cap a una imatge, i es crearà una còpia del camí en aquesta imatge.

Nom del camí

El nom del camí ha de ser únic en la imatge. Un doble clic sobre el nom permet editar-lo. Si el nom que heu escrit ja existeix, se li afegeix un nombre (per exemple, «#1») que el farà únic.

Si la llista no està buida, en un moment donat un dels membres és el camí actiu de la imatge, que serà el subjecte de les operacions que es realitzin mitjançant el menú del diàleg o els botons de baix: el camí actiu es mostra ressaltat en la llista. En fer clic sobre una de les entrades es convertirà en el camí actiu.

Fer clic dret sobre una entrada de la llista obre el Menú camins, també hi podeu accedir des del diàleg del menú de la pestanya.

2.3.3. Botons

Tots els botons de la part inferior del diàleg corresponen a una entrada del menú Camins (s'hi accedeix fent doble clic en una entrada de la llista de camins), però algunes tenen opcions extra, que s'obtenen pressionant al mateix temps una tecla modificadora i el botó.

Camí nou

Vegeu Camí nou. Mantenint premuda la tecla Maj es crea un nou camí (buit) amb els últims valors utilitzats, sense obrir el diàleg Camí nou.

Apuja el camí

Vegeu Puja el camí. Mantenint premuda la tecla Maj es mou el camí cap a la part superior de la llista.

Abaixa el camí

Vegeu Abaixa el camí. Mantenint premuda la tecla Maj es mou el camí cap a la part inferior de la llista.

Duplica el camí

Mireu Duplica el camí.

Camí a la Selecció

Converteix el camí en una selecció; vegeu Camí a la selecció per a obtenir una explicació completa. Podeu utilitzar les tecles modificadores per a establir la manera en què la selecció nova interactua amb la selecció existent:

Modificadors Acció
Cap Reemplaça la selecció existent
Maj Afegeix a la selecció
Ctrl Sostreu de la selecció
Maj+Ctrl Interseca amb la selecció.
Selecció cap al camí

En mantenir premuda la tecla Maj apareix el diàleg Opcions avançades, que probablement només és útil per als desenvolupadors del GIMP.

Pinta seguint el camí

Vegeu Traça el camí. Si manteniu premuda la tecla Maj, es traçarà el camí en funció dels últims valors utilitzats sense obrir el diàleg Traça el camí.

Suprimeix el camí

Suprimeix el camí elimina el camí actual seleccionat.

2.3.4. El menú contextual dels «Camins»

Figura 15.13. El menú contextual dels «Camins»

El menú contextual dels «Camins»

El menú Camins es pot obrir fent clic dret sobre una entrada del camí en la llista del diàleg dels camins, o escollint l'entrada superior (Menú Camins) des del menú de la pestanya del diàleg del camí. Aquest menú dona accés a la majoria de les operacions que afecten els camins.

Edita el camí

Edita el camí és una manera alternativa d'activar l'Eina camins, s'utilitza per a crear i gestionar els camins. També podeu activar-la des de la caixa d'eines, o amb la tecla drecera B.

Edita els atributs del camí

Edita els atributs del camí obre un petit diàleg que permet canviar el nom del camí. També es pot fer amb un doble clic sobre la llista del diàleg dels camins.

Etiqueta color

L'Etiqueta color mostra un submenú semblant al del diàleg de Capes que us permet seleccionar una etiqueta de color per al camí seleccionat.

Camí nou

Camí nou crea un nou camí, l'afegeix a la llista del diàleg dels camins i el converteix en el camí actiu per a la imatge. Apareix un diàleg que permet donar un nom al camí. El camí nou es crea sense punts d'ancoratge, cal utilitzar l'eina camins per a donar-ne i utilitzar-ne.

Apuja el camí

Apuja el camí mou el camí un espai més amunt en la llista del diàleg dels camins. La posició dins la llista no és important, només serveix per a mantenir les coses organitzades.

Abaixa el camí

Abaixa el camí mou el camí un espai cap avall en la llista del diàleg dels camins. La posició d'un camí dins la llista no és important, només serveix per a mantenir les coses organitzades.

Duplica el camí

Duplica el Camí crea una còpia del camí actiu, li assigna un nom únic, l'afegeix a la llista del diàleg dels camins, i el converteix en la capa activa de la imatge. La còpia serà visible només si el camí original és visible.

Suprimeix el camí

Suprimeix el camí elimina el camí actual seleccionat.

Fusiona els camins visibles

Fusiona els camins visibles agafa tots els camins de la imatge que són visibles (totes les que mostren símbols d'«ulls oberts» en el diàleg dels camins). i els fon en un sol camí. Pot ser útil si els voleu traçar de la mateixa manera.

Camins a la selecció; afegeix camins a la selecció; resta camins des de la selecció; interseca camins amb la selecció

Totes aquestes ordres converteixen la capa activa en una selecció, i llavors la combina amb la selecció existent de la manera especificada. (Camí a la selecció descarta la selecció existent i la reemplaça per una creada a partir del camí). Si cal, qualsevol component no tancat del camí es tancarà connectant l'últim punt d'ancoratge amb el primer mitjançant una línia recta. El «caminet de formiguetes» per a la selecció resultant hauria de seguir de prop el camí, però no espereu que la correspondència sigui perfecta.

Selecció cap al camí

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

 • Des de la barra del menú principal, SeleccionaCap al camí

 • Des del menú del diàleg dels camins, amb Selecció cap al camí.

 • Des del botó Selecció al camí a la part inferior del diàleg Camins.

Selecció cap al camí crea un camí nou a partir de la selecció de la imatge. En la majoria dels casos el camí resultant seguirà de prop el «caminet de formiguetes» de la selecció, però la correspondència normalment no és perfecta.

Convertir una màscara de selecció bidimensional en un camí d'una dimensió comporta alguns algorismes complexes: es pot alterar la manera de fer utilitzant les Opcions avançades, s'hi accedeix mantenint premuda la tecla Maj i fent clic al botó Selecció cap al camins a la part inferior del diàleg dels camins. Això obre el diàleg d'opcions avançades, que permet seleccionar entre vint opcions i variables diferents, totes amb noms enigmàtics. Les opcions avançades van dirigides només a desenvolupadors, i l'ajuda queda fora d'aquesta documentació. En general, Selecció cap al camí funciona bé, i no cal preocupar-se'n.

Omple el camí

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

 • Des del menú principal, EditaOmple el camí...

 • Des del menú del diàleg camins, Omple el camí....

 • Des del botó Omple el camí en les Opcions d'eina de l'Eina camins.

Emplena el camí omple totes les àrees delimitades pel camí amb el color del primer pla del moment o també del patró seleccionat. Consulteu la secció sobre Emplena el camí per a més informació.

Traça el camí...

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

 • Des del menú principal, EditaTraça el camí...

 • Des del menú del diàleg dels camins, Traça el camí....

 • Des del botó Pinta seguint el camí en la part inferior del diàleg dels camins.

 • Des del botó Traça el camí en les Opcions d'eina de l'Eina camins.

Traça el camí representa el camí actiu en la capa activa de la imatge, permet una gran varietat d'estils de línia i opcions de traçat. Consulteu les seccions sobre Traça el camí i Traçat per a més informació.

Copia el camí

Copia el camí copia el camí actiu al porta-retalls dels camins, que permet enganxar-lo en una altra imatge.

[Suggeriment] Suggeriment

També podeu copiar i enganxar el camí arrossegant la seva icona des del diàleg dels camins en la imatge de destinació.

[Nota] Nota

Quan copieu un camí en una imatge, no serà visible. S'ha de fer visible en el diàleg Camins.

Enganxa al camí

Enganxa el camí crea un camí nou a partir del contingut del porta-retalls del camí, l'afegeix a la llista en el diàleg dels camins i el converteix en el camí actiu de la imatge. Si prèviament no s'ha copiat cap camí al porta-retalls, l'entrada del menú es desactivarà.

Exporta el camí

Exporta els camins... permet desar un camí en un fitxer: obre un diàleg de desament de fitxers que permet especificar el nom i la ubicació del fitxer. Més tard podeu afegir aquest camí a qualsevol imatge del GIMP utilitzant l'ordre Importa el camí. El format utilitzat per desar camins és SVG: això significa que els programes de gràfics vectorials com Sodipodi o Inkscape també podran importar els camins que deseu. Vegeu la secció Camins per a més informació sobre els fitxers SVG i com es relacionen amb els camins del GIMP.

Importa el camí

Importa el camí... crea un camí nou a partir d'un fitxer SVG: apareix un selector de fitxers que permet navegar fins al fitxer desitjat. Consulteu la secció Camins per a més informació sobre els fitxers SVG i com es relacionen amb els camins del GIMP.