2.3. Diàleg dels camins

Mireu Secció 5, « Camins » Si no sabeu què és un camí.

Figura 15.12. El diàleg dels «Camins»

El diàleg dels «Camins»

El diàleg dels «Camins» s'utilitza per a gestionar els camins, permet crear-los o eliminar-los, desar-los, convertir-los, etcètera. El terme anglès per Camins és «Path».

2.3.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

 • From the main menu, as WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Paths» dialog from the main menu: WindowsPaths.

2.3.2. Ús del diàleg dels camins

Each path belongs to one image: paths are components of images just like layers. The Paths dialog shows you a list of all paths belonging to the currently active image: switching images causes the dialog to show a different list of paths. In multi-window mode, you can show the name of the active image at the top of the dock by choosing «Show Image Selection» from the Tab menu.

Si esteu familiaritzats amb el diàleg Capes, teniu un avantatge ja que el diàleg Camins és semblant en diversos aspectes.

A la part superior hi ha dues icones de «Blocar»:

Bloca el camí

Una icona «camí» ens indica si l'edició del camí actual està blocada (desactivada) o no. Si feu clic a la icona, commutarà entre activat i desactivat.

[Nota] Nota

Fins al GIMP 2.10.32 això s'anomenava Traços de camí blocats. Aquest nom es va considerar ambigu, perquè el terme traços també s'utilitza per a traçar línies al llarg d'un camí i aquesta opció no canvia.

Bloca la posició del camí

Una icona de «creu de fletxes» ens indica si la posició actual del camí està blocada (desactivada) o no. Quan la posició del camí està blocada, el camí no es pot moure. Si feu clic a la icona, commutarà entre activat i desactivat.

El mateix diàleg Camins mostra una llista de tots els camins existents en la imatge, amb quatre elements per a cada camí:

Visibilitat del camí

Una icona d'un «ull obert» si el camí és visible, o un espai en blanc si no ho és. «Visible» vol dir que el traçat del camí es dibuixa sobre la imatge; però això no vol dir que aquest traçat estigui en les dades dels píxels de la imatge, tret que s'hagi representat. En fer clic sobre l'espai del símbol de l'ull es canvia la visibilitat del camí.

Encadena els camins

Un símbol de «cadena» es mostra a la dreta de l'espai del símbol de l'ull si el camí està blocat per a les transformacions, o un espai en blanc si no ho està. «Bloqueig per a les transformacions» vol dir que forma part d'un conjunt d'elements (capes, canals, etc.) que es veuran afectats de la mateixa manera per les transformacions (ajusta la mida, rotació, etc.) aplicades a qualsevol d'ells. L'espai-símbol-de-cadena és un commutador: si hi fem clic, fa aparèixer/desaparèixer el símbol de la cadena.

Previsualització de la imatge

Una petita icona que mostra un croquis del camí. Podeu arrossegar la icona cap a una imatge, i es crearà una còpia del camí en aquesta imatge.

Nom del camí

El nom del camí ha de ser únic en la imatge. Un doble clic sobre el nom permet editar-lo. Si el nom que heu escrit ja existeix, se li afegeix un nombre (per exemple, «#1») que el farà únic.

Si la llista no està buida, en un moment donat un dels membres és el camí actiu de la imatge, que serà el subjecte de les operacions que es realitzin mitjançant el menú del diàleg o els botons de baix: el camí actiu es mostra ressaltat en la llista. En fer clic sobre una de les entrades es convertirà en el camí actiu.

Fer clic dret sobre una entrada de la llista obre el Menú camins, també hi podeu accedir des del diàleg del menú de la pestanya.

2.3.3. Botons

Tots els botons de la part inferior del diàleg corresponen a una entrada del menú Camins (s'hi accedeix fent doble clic en una entrada de la llista de camins), però algunes tenen opcions extra, que s'obtenen pressionant al mateix temps una tecla modificadora i el botó.

Camí nou

Vegeu Camí nou. Mantenint premuda la tecla Maj es crea un nou camí (buit) amb els últims valors utilitzats, sense obrir el diàleg Camí nou.

Apuja el camí

Vegeu Puja el camí. Mantenint premuda la tecla Maj es mou el camí cap a la part superior de la llista.

Abaixa el camí

Vegeu Abaixa el camí. Mantenint premuda la tecla Maj es mou el camí cap a la part inferior de la llista.

Duplicate Paths

See Duplicate Paths.

Paths to Selection

Converts paths into a selection; see Paths to Selection for a full explanation. You can use modifier keys to set the way the new selection interacts with the existing selection:

Modificadors Acció
Cap Reemplaça la selecció existent
Maj Afegeix a la selecció
Ctrl Sostreu de la selecció
Maj+Ctrl Interseca amb la selecció.
Selecció cap al camí

En mantenir premuda la tecla Maj apareix el diàleg Opcions avançades, que probablement només és útil per als desenvolupadors del GIMP.

Paint along the paths

See Stroke Paths. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Paths dialog.

Suprimeix el camí

Suprimeix el camí elimina el camí actual seleccionat.

2.3.4. El menú contextual dels «Camins»

Figura 15.13. El menú contextual dels «Camins»

El menú contextual dels «Camins»

El menú Camins es pot obrir fent clic dret sobre una entrada del camí en la llista del diàleg dels camins, o escollint l'entrada superior (Menú Camins) des del menú de la pestanya del diàleg del camí. Aquest menú dona accés a la majoria de les operacions que afecten els camins.

Edita el camí

Edita el camí és una manera alternativa d'activar l'Eina camins, s'utilitza per a crear i gestionar els camins. També podeu activar-la des de la caixa d'eines, o amb la tecla drecera B.

Edita els atributs del camí

Edita els atributs del camí obre un petit diàleg que permet canviar el nom del camí. També es pot fer amb un doble clic sobre la llista del diàleg dels camins.

Etiqueta color

L'Etiqueta color mostra un submenú semblant al del diàleg de Capes que us permet seleccionar una etiqueta de color per al camí seleccionat.

Camí nou

Camí nou crea un nou camí, l'afegeix a la llista del diàleg dels camins i el converteix en el camí actiu per a la imatge. Apareix un diàleg que permet donar un nom al camí. El camí nou es crea sense punts d'ancoratge, cal utilitzar l'eina camins per a donar-ne i utilitzar-ne.

Apuja el camí

Apuja el camí mou el camí un espai més amunt en la llista del diàleg dels camins. La posició dins la llista no és important, només serveix per a mantenir les coses organitzades.

Abaixa el camí

Abaixa el camí mou el camí un espai cap avall en la llista del diàleg dels camins. La posició d'un camí dins la llista no és important, només serveix per a mantenir les coses organitzades.

Duplica el camí

Duplica el Camí crea una còpia del camí actiu, li assigna un nom únic, l'afegeix a la llista del diàleg dels camins, i el converteix en la capa activa de la imatge. La còpia serà visible només si el camí original és visible.

Suprimeix el camí

Suprimeix el camí elimina el camí actual seleccionat.

Fusiona els camins visibles

Fusiona els camins visibles agafa tots els camins de la imatge que són visibles (totes les que mostren símbols d'«ulls oberts» en el diàleg dels camins). i els fon en un sol camí. Pot ser útil si els voleu traçar de la mateixa manera.

Paths to Selection; Add Paths to Selection; Subtract Paths from Selection; Intersect Paths with Selection

These commands all convert the active paths into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Paths to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The «marching ants» for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Selecció cap al camí

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

 • From the main menu, as SelectTo Path

 • Des del menú del diàleg dels camins, amb Selecció cap al camí.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Selecció cap al camí crea un camí nou a partir de la selecció de la imatge. En la majoria dels casos el camí resultant seguirà de prop el «caminet de formiguetes» de la selecció, però la correspondència normalment no és perfecta.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Paths

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

 • From the main menu, as EditFill Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Fill Paths….

 • Des del botó Omple el camí en les Opcions d'eina de l'Eina camins.

Emplena el camí omple totes les àrees delimitades pel camí amb el color del primer pla del moment o també del patró seleccionat. Consulteu la secció sobre Emplena el camí per a més informació.

Stroke Paths…

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

 • From the main menu, as EditStroke Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Stroke Paths….

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • Des del botó Traça el camí en les Opcions d'eina de l'Eina camins.

Traça el camí representa el camí actiu en la capa activa de la imatge, permet una gran varietat d'estils de línia i opcions de traçat. Consulteu les seccions sobre Traça el camí i Traçat per a més informació.

Copy Paths

Copy Paths copies the active path to the Paths Clipboard, enabling you to paste it into a different image.

[Suggeriment] Suggeriment

També podeu copiar i enganxar el camí arrossegant la seva icona des del diàleg dels camins en la imatge de destinació.

[Nota] Nota

Quan copieu un camí en una imatge, no serà visible. S'ha de fer visible en el diàleg Camins.

Enganxa al camí

Enganxa el camí crea un camí nou a partir del contingut del porta-retalls del camí, l'afegeix a la llista en el diàleg dels camins i el converteix en el camí actiu de la imatge. Si prèviament no s'ha copiat cap camí al porta-retalls, l'entrada del menú es desactivarà.

Export Paths

Export Paths… allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Sodipodi or Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Importa el camí

Import Path… creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.