2.6. Modes de capa dels Components HSV

El grup «HSV» conté modes de capa que fan ús del model de color HSV.

To HSV

Figura 8.38. Exemple per al mode capa «To HSV»

Exemple per al mode capa «To HSV»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «To HSV».


El mode To HSV utilitza el to de la capa superior i la saturació i el valor de la capa inferior per a formar la imatge resultant. No obstant, si la saturació de la capa superior és zero, el to també es pren de la capa inferior.

Saturació HSV

Figura 8.39. Exemple per al mode capa «Saturació HSV»

Exemple per al mode capa «Saturació HSV»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Saturació HSV».


El mode Saturació HSV utilitza la saturació de la capa superior i el to i el valor de la capa inferior per a formar la imatge resultant.

Color HSL

Figura 8.40. Exemple del mode capa «Color HSL»

Exemple del mode capa «Color HSL»

Capa superior amb un 100% d'opacitat utilitzant el mode «Color HSL».


El mode Color HSL utilitza el to i la saturació de la capa superior i la lluminositat de la capa inferior per a formar la imatge resultant.

Valor HSV

Figura 8.41. Exemple del mode capa «Valor HSV»

Exemple del mode capa «Valor HSV»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Valor HSV».


El mode Valor HSV utilitza el valor de la capa superior i la saturació i el to de la capa inferior per a formar la imatge resultant. Podeu utilitzar aquest mode per revelar detalls en zones fosques i clares d'una imatge sense canviar la saturació.