2.6. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV

Η ομάδα «HSV» περιέχει λειτουργίες στρώσης που χρησιμοποιούν το χρωματικό πρότυπο HSV.

Απόχρωση HSV

Σχήμα 8.38. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Απόχρωση HSV»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Απόχρωση HSV»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Απόχρωση HSV».


Η κατάσταση Απόχρωση HSV χρησιμοποιεί την απόχρωση της κορυφαίας στρώσης και τον κορεσμό καθώς και την τιμή της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσει την τελική εικόνα. Όμως, εάν ο κορεσμός της κορυφαίας στρώσης είναι μηδέν, η απόχρωση λαμβάνεται και από την χαμηλότερη στρώση, επίσης.

Κορεσμός HSV

Σχήμα 8.39. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κορεσμός HSV»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κορεσμός HSV»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Κορεσμός HSV».


Η κατάσταση Κορεσμός HSV χρησιμοποιεί τον κορεσμό της κορυφαίας στρώσης και απόχρωση και τιμή της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσουν την τελική εικόνα.

Χρώμα HSL

Σχήμα 8.40. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Χρώμα HSL»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Χρώμα HSL»

Η κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Χρώμα HSL».


Η κατάσταση Χρώμα HSL χρησιμοποιεί την απόχρωση και τον κορεσμό της κορυφαίας στρώσης και την σχετική φωτεινότητα (Lightness) της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσει την τελική εικόνα.

Τιμή HSV

Σχήμα 8.41. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Τιμή HSV»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Τιμή HSV»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Τιμή HSV».


Η κατάσταση Τιμή HSV χρησιμοποιεί την τιμή της κορυφαίας στρώσης καθώς και τον κορεσμό και την χροιά της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσει την τελική εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση για να αποκαλύψετε τις λεπτομέρειες σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές μιας εικόνας χωρίς αλλαγή του κορεσμού.