14.20. Explorador CML

14.20.1. Visió general

Figura 17.363. Exemple del filtre «Explorador CML»

Exemple del filtre «Explorador CML»

Aplicació del filtre «Explorador CML» amb les opcions per defecte


Aquest filtre és molt eficient, però també molt complex. Utilitza un mètode matemàtic anomenat Autòmat Cel·lular [WKPD-CA].

14.20.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresComponPatróExplorador CLM….

14.20.3. Opcions

14.20.3.1. Opcions generals

Les opcions del filtre es distribueixen entre les pestanyes To,Saturació, Valor, Avançat, Altres i Diverses. Algunes altres opcions estan disponibles. Es descriuran en la secció següent.

Previsualització

Aquest filtre ofereix una previsualització on s'hi pot veure el resultat de la configuració abans que s'apliqui a la imatge.

Llavor nova, Llavor fixa, Llavor aleatòria

L'atzar juga un paper important en la creació de patrons. Amb aquestes opcions, podeu influir en la manera de generar l'atzar. En fer clic al botó Llavor nova, es pot forçar l'ús d'una nova font d'aleatorietat. La previsualització mostrarà el resultat. La Llavor fixa us permet mantenir la mateixa llavor i així reproduir el mateix efecte amb el filtre. La Llavor aleatòria genera una llavor aleatòriament.

Obre, Desa

Amb aquests botons, es pot desar en un fitxer la configuració del patró que heu creat, i reprendre'l més tard.

14.20.3.2. Opcions del filtre «Explorador CML» (to)

Figura 17.364. Pestanya To

Pestanya To

El filtre funciona amb el sistema de colors HSV. En aquesta pestanya es poden configurar les opcions per al to.

Tipus de funció

En aquesta llista desplegable, es pot seleccionar el mètode que s'utilitzarà per a tractar la capa activa. Aquests mètodes són:

Conserva els valors de les imatges

Amb aquesta opció, es mantindran els valors del to de la imatge.

Conserva el primer valor

Amb aquesta opció, el color inicial serà el cian estàndard, amb una superposició de colors veïns en el cercle cromàtic.

Ompliu-ho amb el paràmetre k

L'aparença del patró dependrà de la k, que ajustareu més endavant en les opcions.

Diverses f(k)

Mireu a dalt, «Ompliu amb el paràmetre k».

Funció Delta, Funció Delta desplaçada

funció basada en sin^p, sin^p desplaçat

Aquestes opcions creen patrons en forma d'ona, com aurores boreals o plecs de cortines.

Composició

Aquestes opcions concerneixen al to. Els efectes d'aquestes opcions podrien omplir un llibre. Per favor, experimenteu.

Arranjament divers

Aquesta llista desplegable ofereix altres paràmetres. També caldria un llibre per a explicar-ne totes les possibilitats.

Utilitza un interval cíclic

Taxa de modificació

Amb aquest lliscador i la casella d'entrada, podeu regular la velocitat de modificació entre 0.0 i 1.0. Els valors baixos produeixen un patró de línia.

Sensibilitat a l'entorn

El valor està entre 0.0 i 1.0

Distància de difusió

Distància de difusió: de 2 a 10.

Nombre de subintervals

Nombre de subintervals: de l'1 al 10.

(p) factor de potència

Amb aquesta opció podeu actuar sobre els Tipus de funció utilitzant el paràmetre p. Els valors del 0.0 al 10.0.

Paràmetre k

Amb aquesta opció podeu actuar sobre els Tipus de funció utilitzant el paràmetre k. Els valors del 0.0 al 1.0.

Cota inferior

Fixa el límit inferior del to que s'utilitzarà en el càlcul. Variacions entre 0.0 i 1.0.

Cota superior

Fixa el límit superior del to que s'utilitzarà en el càlcul. Variacions entre 0.0 i 1.0.

Traça una gràfica dels paràmetres

Amb aquest botó gran, s'obre una finestra que mostra el gràfic de la configuració actual del to.

Figura 17.365. Gràfic de la funció de la configuració actual

Gràfic de la funció de la configuració actual

14.20.3.3. Opcions del filtre «Explorador CML» (Saturació)

Figura 17.366. Pestanya Saturació

Pestanya Saturació

En aquesta pestanya, podeu ajustar els paràmetres de com s'utilitzarà el component Saturació del model de color HSV en el càlcul de patrons.

Aquestes opcions són similars a les de la pestanya To.

14.20.3.4. Opcions del filtre «Explorador CML» (Valor)

Figura 17.367. Pestanya Valor

Pestanya Valor

En aquesta pestanya, podeu ajustar els paràmetres de com s'utilitzarà el component valor (lluminositat) del model de color HSV en el càlcul de patrons.

Aquestes opcions són similars a les de la pestanya To.

14.20.3.5. Opcions del filtre «Explorador CML» (Avançat)

Figura 17.368. Pestanya Avançat

Pestanya Avançat

La configuració d'aquesta pestanya s'aplica als tres canals HVS.

Sensibilitat del canal

Velocitat de mutació

Distància de mutació

14.20.3.6. Opcions del filtre «Explorador CML» (altres)

Figura 17.369. Pestanya Altres

Pestanya Altres

En aquesta pestanya, us podeu trobar diversos paràmetres sobre la visualització de la imatge i la intervenció aleatòria.

Valor inicial

Escala de l'ampliació

Inicia el desplaçament

Llavor aleatòria

14.20.3.7. Opcions del filtre «Explorador CML» (diverses)

Figura 17.370. Pestanya Opcions diverses

Pestanya Opcions diverses

En aquesta pestanya, s'hi poden trobar diverses opcions sobre copiar i carregar.

Copia els paràmetres

Aquestes opcions us permeten transferir informació des d'un canal HSV a un altre canal HSV.

Paràmetres de càrrega selectiva

Amb el filtre Obre, podeu obrir els ajustos desats prèviament. Si no voleu carregar-los tots, es pot seleccionar un canal d'origen i un canal de destinació.