14. Filtres de renderització

14.1. Introducció

La majoria dels filtres del GIMP funcionen sobre una capa per a transformar el seu contingut, però els filtres del grup «Compon» són una mica diferents. Generen patrons des de zero, en molts casos esborrant el contingut previ de la capa. Alguns generen patrons aleatoris o amb soroll, altres creen patrons fractals regulars, i un Gfig que és una eina de gràfics vectorials bastant limitada.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: