8.59. Retalla RGB

Aquest filtre es pot utilitzar per mantenir els valors de píxels RGB dins d'un interval específic. La major part del temps aquest filtre sembla funcionar millor si teniu el límit baix i alt entre 0 i 1. Tanmateix, podeu obtenir alguns efectes genials en seleccionar un màxim proper a 0 i un mínim superior a 1.

8.59.1. Activa el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsRGB Clip….

8.59.2. Opcions

Figura 16.246. Diàleg del filtre Retalla RGB

Diàleg del filtre Retalla RGB

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Retalla els valors de nivell baix

Quan està marcat, es retallaran els valors baixos dels píxels.

Límit baix

S'hi establiran valors de píxels inferiors a aquest límit.

Retalla els valors dels píxels alts

Quan està marcat, es retallaran els valors de píxels alts.

Límit alt

S'hi posaran valors de píxels superiors a aquest límit.

Tipus d'entrada, retallat, opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».