12.6. Vora difusa

12.6.1. Visió general

Figura 17.254. Exemple del filtre «Vora difusa»

Exemple del filtre «Vora difusa»

Imatge original

Exemple del filtre «Vora difusa»

Aplicació del filtre «Vora difusa»


Aquest filtre afegeix una vora artística al voltant de la imatge. La vora es veurà irregular i difuminada, i es pot especificar el color i el gruix de l'efecte. També s'hi pot afegir una ombra.

12.6.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba en el menú principal FiltresDecoraVora difusa….

12.6.3. Opcions

Figura 17.255. Opcions de «Vora difusa»

Opcions de «Vora difusa»

Color

En fer clic en el botó del color, apareix el diàleg del selector de color que permet triar el color de la vora.

Mida de la vora

Podeu seleccionar el gruix en píxels de la vora difusa. El màxim és de 300 píxels, malgrat la mida de la imatge.

Difumina la vora

Si està marcada, la vora es difuminarà. El següent exemple mostra l'efecte del difuminat:

Figura 17.256. Exemple de «Difumina la vora»

Exemple de «Difumina la vora»

Amb el «Difuminat» marcat

Exemple de «Difumina la vora»

Amb el «Difuminat» sense marcar


Figura 17.257. «Difumina la vora» ampliat (1600%)

«Difumina la vora» ampliat (1600%)

Amb el «Difuminat» marcat

«Difumina la vora» ampliat (1600%)

Amb el «Difuminat» sense marcar


Granularitat

La granularitat de la vora és gairebé la mida dels blocs de píxels escampats per a crear l'efecte d'una vora irregular i difusa.

Figura 17.258. Exemple de granularitat (sense difuminat)

Exemple de granularitat (sense difuminat)

Granularitat 1 (mínim)

Exemple de granularitat (sense difuminat)

Granularitat 4 (per defecte)

Exemple de granularitat (sense difuminat)

Granularitat 16 (màxim)


Afegeix una ombra

Si està marcada, el filtre també crea una ombra a la vora.

Figura 17.259. Exemple d'«Afegeix una ombra»

Exemple d'«Afegeix una ombra»

«Afegeix una ombra» Marcat. Intensitat de l'ombra 100% (valor per defecte).

Exemple d'«Afegeix una ombra»

«Afegeix una ombra» amb un valor del 10%.

Exemple d'«Afegeix una ombra»

«Afegeix una ombra» sense marcar


Intensitat de l'ombra

Si l'opció Afegeix una ombra està marcada, s'hi pot seleccionar l'opacitat. Per defecte és 100%, i produeix una opacitat total.

Treballa en una còpia

Si està marcada, el filtre crea una nova finestra que conté una còpia de la imatge. La imatge original romandrà sense canvis.

Aplana la imatge

Si està sense marcar, el filtre manté les capes utilitzades per a crear la vora i l'ombra (si és el cas). Per defecte, les capes es fusionen cap avall.