12.7. Foto antiga

12.7.1. Visió general

Figura 17.258. Exemple per al filtre «Foto antiga»

Exemple per al filtre «Foto antiga»

Imatge original

Exemple per al filtre «Foto antiga»

Aplicació del filtre «Foto antiga»


Aquest filtre fa que una imatge es vegi com una foto antiga: borrosa, vora irregular, pàtina marronosa i tacada.

12.7.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersDecorOld Photo….

12.7.3. Opcions

Figura 17.259. Opcions de «Foto antiga»

Opcions de «Foto antiga»

Desenfoca

Si està marcada, s'aplicarà un desenfoc gaussià a la imatge, fent-la més difusa.

Figura 17.260. Exemple per a l'opció «Desenfoca»

Exemple per a l'opció «Desenfoca»

Activat

Exemple per a l'opció «Desenfoca»

Desactivat


Mida de la vora

Quan se selecciona una mida per a la vora > 0, el filtre difumina la vora s'aplicarà a la imatge, afegint-hi una vora irregular blanca.

Sèpia

Si està marcada, el filtre reprodueix l'efecte d'envelliment en les fotografies en blanc i negre, amb un to sèpia.[12] Per a aconseguir aquest efecte, el filtre dessatura la imatge, redueix la brillantor i el contrast, i modifica el balanç de color.[13]

Marbre

Quan marqueu aquesta opció, s'hi afegiran taques a la imatge.

Figura 17.261. Exemple per a l'opció «Multicolor»

Exemple per a l'opció «Multicolor»

Una imatge blanca clapejada (sense desenfocar ni sèpia)


Treballa en una còpia

Si està marcada, el filtre crea una nova finestra que conté una còpia de la imatge. La imatge original romandrà sense canvis.[12] Consulteu a la Viquipèdia [WKPD-SEPIA].