12.6. Ασαφές περίγραμμα

12.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.254. Παράδειγμα για φίλτρο «ασαφές περίγραμμα»

Παράδειγμα για φίλτρο «ασαφές περίγραμμα»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «ασαφές περίγραμμα»

Εφαρμογή «ασαφές περίγραμμα»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει μια όμορφη απόχρωση περιγράμματος στην εικόνα. Το περίγραμμα θα δείχνει οδοντωτό και ασαφές και μπορείτε να καθορίσετε χρώμα και πάχος της απόχρωσης περιγράμματος. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε σκιά στην εικόνα.

12.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorFuzzy Border….

12.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.255. Επιλογές «ασαφούς περιγράμματος»

Επιλογές «ασαφούς περιγράμματος»

Χρώμα

Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται ένας διάλογος επιλογής χρώματος που σας επιτρέπει να διαλέξετε το χρώμα του περιγράμματος.

Μέγεθος περιγράμματος

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το πάχος του ασαφούς περιγράμματος, σε εικονοστοιχεία. Το μέγιστο είναι 300 εικονοστοιχεία, ανεξάρτητα από το πλάτος ή ύψος εικόνας.

Περίγραμμα θόλωσης

Εάν σημειωθεί, το περίγραμμα θα θολωθεί. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το εφέ της θόλωσης:

Σχήμα 17.256. Παράδειγμα «περιγράμματος θόλωσης»

Παράδειγμα «περιγράμματος θόλωσης»

Σημειωμένη «θόλωση»

Παράδειγμα «περιγράμματος θόλωσης»

Ασημείωτη «θόλωση»


Σχήμα 17.257. Εστιασμένο «περίγραμμα θόλωσης» (1600%)

Εστιασμένο «περίγραμμα θόλωσης» (1600%)

Σημειωμένη «θόλωση»

Εστιασμένο «περίγραμμα θόλωσης» (1600%)

Ασημείωτη «θόλωση»


Κοκκίωση

Η κοκκίωση περιγράμματος είναι σχεδόν το μέγεθος διάχυσης ομάδων εικονοστοιχείων για δημιουργία του εφέ οδοντωτού και ασαφούς περιγράμματος.

Σχήμα 17.258. Παράδειγμα κοκκίωσης (χωρίς θόλωση)

Παράδειγμα κοκκίωσης (χωρίς θόλωση)

Κοκκίωση 1 (ελάχιστο)

Παράδειγμα κοκκίωσης (χωρίς θόλωση)

Κοκκίωση 4 (προεπιλογή)

Παράδειγμα κοκκίωσης (χωρίς θόλωση)

Κοκκίωση 16 (μέγιστο)


Προσθήκη σκιάς

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο θα δημιουργήσει επίσης σκιά στο περίγραμμα.

Σχήμα 17.259. Παράδειγμα «προσθήκης σκιάς»

Παράδειγμα «προσθήκης σκιάς»

«Προσθήκη σκιάς» σημειωμένη, βαρύτητα σκιάς 100% (προεπιλεγμένη βαρύτητα σκιάς).

Παράδειγμα «προσθήκης σκιάς»

«Προσθήκη σκιάς» με βαρύτητα σκιάς 10%.

Παράδειγμα «προσθήκης σκιάς»

«Προσθήκη σκιάς» ασημείωτη (προεπιλογή)


Βαρύτητα σκιάς

Εάν σημειωθεί η προσθήκη σκιάς, μπορείτε να εισάγετε την αδιαφάνεια σκιάς εδώ. Προεπιλογές στο 100% (πλήρης αδιαφάνεια).

Εργασία σε αντίγραφο

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο δημιουργεί ένα νέο παράθυρο που περιέχει ένα αντίγραφο της εικόνας με το φίλτρο εφαρμοσμένο. Η αρχική εικόνα παραμένει αμετάβλητη.

Ισοπέδωση εικόνας

Εάν ασημείωτο, το φίλτρο κρατά τις πρόσθετες στρώσεις για δημιουργία περιγράμματος και σκιάς (εάν απαιτηθεί). Προεπιλογή είναι η ανάμειξη όλων των στρώσεων.