6.32. Remove all Guides

L'ordre Suprimeix totes les guies suprimeix totes les guies de la imatge. Una altra manera més ràpida d'eliminar guies és fer clic i arrossegar-ne una o dues cap al regle. Aquesta ordre és útil si hi ha diverses guies col·locades.

6.32.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the main menu through ImageGuidesRemove all guides.